Arsacal
button
button
button
button


Relikwie Moeder Teresa in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 juni 2018 - 218 woorden

In de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo is vanaf dit weekend een tij­de­lijke ten­toon­stel­ling te bewon­de­ren over het leven en werken van de H. Moeder Teresa van Calcutta. Ook is er een reli­kwie van de heilige ter vere­ring uit­ge­steld.

De heilige Moeder Teresa is een figuur die tot de ver­beel­ding blijft spreken en vele mensen blijft in­spi­re­ren. Zij was klein en ten­ger maar tege­lijk een stevige vrouw die een sterk groeiende con­gre­ga­tie van de Mis­sio­na­rissen van de naasten­liefde met vaste hand wist te lei­den. Zij was een vrouw die voort­du­rend bad: altijd zag je haar rozen­krans door haar vin­gers glij­den. De aanbid­ding van Jezus in het heilig Sacra­ment en de eerbied voor het men­se­lijk leven en voor de armsten der armen waren ken­mer­kend voor haar.

De ple­baan van de ka­the­draal heeft haar per­soon­lijk ontmoet en ont­van­gen en bewaart daar mooie her­in­ne­ringen aan. Ik heb haar in Rome enkele malen ontmoet, waar ik als pries­ter en biecht­va­der in een huis voor ongehuwde moe­ders kwam. Nu is dus in de Haasrlemse bis­schops­kerk een mooie ten­toon­stel­ling te zien die laat meebeleven hoe deze een­vou­dige zuster uit Skopje een we­reld­wijd werk van naasten­liefde voor de armste mensen opzette en daarvoor zelfs de Nobel­prijs kreeg. 

De zusters van de door Moeder Teresa gestichte Con­gre­ga­tie zijn in Neder­land werk­zaam in Am­ster­dam en Rotter­dam.

Terug