Arsacal
button
button
button
button


Een gezellige bijeenkomst in Heiloo...

Op het feest van de apostelen Petrus en Paulus

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 29 juni 2018 - 257 woorden
bij het verlaten van de kapel na de vespers
bij het verlaten van de kapel na de vespers
Een gezellige bijeenkomst in Heiloo...
Beter dan Romulus en Remus hebben de apostelen Petrus en Paulus Rome gesticht, aldus paus Leo de Grote in de daglezing
Beter dan Romulus en Remus hebben de apostelen Petrus en Paulus Rome gesticht, aldus paus Leo de Grote in de daglezing

Per­soon­lijk vond ik de formule een succes en dat is ook wat ik van alle kanten hoorde: de bij­een­komst voor pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten in een ontspannen sfeer was zeer plezierig.

Er waren wel zo’n zes­tig van deze ‘pas­to­rale krachten’ bijeen in Heiloo op het hoog­feest van de apos­te­len Petrus en Paulus (29 juni), de meesten van hen pries­ter, een aantal diakens en een enkele pas­to­raal werker en cate­chist.

Aan het begin was er een wel­komst­woord van de bis­schop, daarna heb ik een kleine update gegeven van de ont­wik­ke­lingen in het bisdom, niet alleen van de processen die verbon­den zijn met reorgani­sa­tie en krimp, maar ook en vooral van de ini­tia­tie­ven op het gebied van onder­steu­ning, motivatie, evangeli­sa­tie, jon­ge­ren­werk, inzet voor roe­pingen. Diederik Wienen gaf een korte impressie van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut en Teun Warnaar ver­telde over zijn eerste jaar als pries­ter. Hij kreeg een applaus voor zijn mooie relaas.

Het was wel geen ‘Missa et mensa’, want de Mis had­den de pries­ters al wel gehad. Maar we hebben wel samen de vespers gebe­den, waarbij er nog even aan­dacht was voor Jac. Hetsen die de eerste vespers van zijn gou­den pries­ter­feest mocht vieren. Dat feest viert hij deze zon­dag in de Portugese pa­ro­chie in Am­ster­dam.

De rest van de avond werd de aan­dacht verlegd naar de inwen­dige mens en de sociale contacten. Na een aperi­tief was er een heer­lijke buffet­maal­tijd; ie­der­een liep rond met zijn bordje en zo was er veel gelegen­heid om elkaar in een in­for­mele set­ting te spreken.

Terug