Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in Castricum

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 juni 2018 - 174 woorden

Op zaterd­avond 30 juni was ik in Castricum voor de vie­ring van het heilig Vormsel van de vor­me­lin­gen uit Heems­kerk, Uitgeest, Castricum, Beverwijk en Wijk aan Zee. De H. Eucha­ris­tie­vie­ring was goed ver­zorgd met mooie zang van Jonge Kerk Heems­kerk.

Veel mensen waren voor de vormsel­vie­ring naar Castricum geko­men, waar 21 vor­me­lin­gen het sacra­ment van de heilige Geest ont­vingen, de meesten uit Heems­kerk en Uitgeest, maar ook uit de Apostel­kerk, een vor­me­ling uit Beverwijk, Wijk aan zee en Limmen. het pas­to­rale team van de regio was bij de vie­ring aanwe­zig: kape­laan Teun Warnaar, die afgelopen zon­dag één jaar pries­ter was, had voor de voor­be­rei­ding zorg gedragen samen met de vormsel stuur­groep. Deken Cassee en Pastoor Kaleab con­ce­le­breer­den even­eens en diaken Marcel de Haas assis­teerde.

De vor­me­lin­gen had­den zich in de laatste fase van de voor­be­rei­ding verdiept in het zon­dagse­van­ge­lie van deze zon­dag en de woor­den "Talitha Kumi" waren dan ook door de vor­me­lin­gen boven het celebratie-altaar aan­ge­bracht.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen met het ont­van­gen van dit mooie sacra­ment van de heilige Geest!

Terug