Arsacal
button
button
button
button


Jongeren bijeen bij 90-jarige, feestvierende Agathakerk

H. Mis op het strand van Zandvoort

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 1 juli 2018 - 247 woorden
De St. Agathakerk in Zandvoort met de fraaie absis
De St. Agathakerk in Zandvoort met de fraaie absis
De tuin van de pastorie
De tuin van de pastorie

De St. Agatha­kerk in Zand­voort vierde deze zon­dag het negen­tig­ja­rig bestaan. Het Haar­lems Dagblad wijdde er twee pagina’s aan, waarbij het kunst­werk in de absis (zie foto) centraal stond. ’s Middags kwamen de jon­ge­ren er bij elkaar gesprek, be­zin­ning, samen eten en de Eucha­ris­tie­vie­ring ston­den centraal. Ik ben even wezen kijken.

Het evan­ge­lie van deze zon­dag gaat over het won­der dat Jezus deed door een 12 jarig meisje uit de dood op te wekken: Talitha Koemi! (Meisje, sta op). De jon­ge­ren be­gon­nen dan ook met een gesprek over de vraag hoe wij ‘op kunnen staan’ voor ons geloof en daar kwamen mooie ant­woor­den uit.

In de fraaie tuin van de pastorie zou daarna de maal­tijd samen zijn en in de avond de H. Mis op het strand met Anton Goos, die één jaar pries­ter is.

Er waren jon­ge­ren uit ver­schil­lende delen van ons bisdom en uit het bisdom Rotter­dam (Lisse, Delft, Den Haag, Leiden...).

Ook het jubileum­feest was mooi geweest, ver­telde pastoor dr. Bart Putter. Veel mensen had­den aan de Eucha­ris­tie­vie­ring deel­ge­no­men en pastoor Dick Duijves had de preek vezorgd. Een heel aantal mensen werd on­der­schei­den voor de grote ver­diensten die zij voor de pa­ro­chie hebben. ’s Avonds op straat in Haar­lem klampte een dame me nog aan om te ver­tellen hoe mooi het allemaal was geweest!

Foto’s van de jon­ge­ren zal ik niet onge­vraagd plaatsen, maar er zwerven er op Facebook al voldoende rond uit andere bron.

Terug