Arsacal
button
button
button
button


Texel viert feest: 50 jaar toeristenzielzorg

Pauselijke onderscheiding voor mevrouw Hannie Maas

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 augustus 2018 - 758 woorden

Het weekend van 4 en 5 au­gus­tus bracht ik op Texel door voor een bezoek aan de pa­ro­chie en de vie­ring van 50 jaar ‘Touristenseelsorge’. Het was een zeer fees­te­lijk gebeuren.

Zater­dag­mid­dag begon het bezoek met een lunch en kennis­ma­king met de Duitse gasten: de bis­schop van Essen, Franz-Josef Overbeck, de Duitse pries­ter Berndt en andere mensen van de Touristenseelsorge en met mensen van de raad voor het zomer­werk van de Texelse kerken en van de pa­ro­chie. Twee kerk­be­stuurs­le­den, mw H. Min en de heer H. Ran, hebben me daarna de ver­schil­lende kerken van de katho­lie­ke pa­ro­chie laten zien, waar­van er een - de H. Martinus­kerk te Oosterend - helaas moet gaan sluiten.

Zondag­mor­gen heb ik eerst de heilige Mis gevierd in de kerk van Den Burg met de pa­ro­chie. Ik was er vaker voor het vormsel geweest, maar het was goed er op een ‘normale’ zon­dag te zijn.

Daarna was dus - om 11.00 uur - de fees­te­lij­ke vie­ring waarin ik met de bis­schop van Essen heb gece­le­breerd om 50 jaar Touristenseelsorge te vieren. Er zijn in de zomer bijna 30.000 toe­risten op het eiland waar­on­der veel Duitsers. De voor­ma­lige katho­lie­ke kerk die nog als toe­risten­kerk wordt gebruikt was dan ook over­vol met zo’n vijf­hon­derd gelo­vi­gen.

Aan het einde van de vie­ring kreeg mevrouw Hannie Maas van mij de pau­se­lijke onder­schei­ding Pro Ecclesia et Pontifice uit­gereikt. Zij vierde precies op die dag haar 85e ver­jaar­dag en heeft zich meer dan vijf­tig jaar ingezet voor de Touristenseelsorge en de pa­ro­chie als kosteres, koor-zan­geres, kerk schoon­hou­den, de versie­ring, enzo­voorts. Zij deed dat eigen­lijk altijd samen met haar zus Duw maar die is helaas drie jaren gele­den gestorven. Groot is onze dank voor hun bei­der trouwe inzet, zo veel jaren lang!

Er was aan­dacht voor ver­schil­lende mensen die lange jaren zich voor de Touristenseelsorge hebben ingezet.

Na de Mis was er feest met hapjes en drankjes. Proficiat en het is te hopen dat de Touristenseelsorge nog vele jaren met veel en­thou­sias­me door zal kunnen blijven gaan. Er wor­den vele ac­ti­vi­teiten ver­zorgd door de Touristenseelsorge met H. Missen, biecht­gele­gen­heid, gebeds­vie­ringen, maar ook meer ‘wereldse’ ac­ti­vi­teiten.

Aan het einde van de H. Mis heb ik een kort woord ge­spro­ken tot de Bis­schop en mevrouw Hannie Maas.

Herzliche Glückwünsche!

Exzellenz, lieber Herr Bischof, Ganz herzlich möchte ich Sie willkommen heißen in unsere Diözese, auf dem Insel Texel. Es freut uns, dass Sie zu uns gekommen sind um das gol­denen Jubiläum der Deutschen Seelsorge am Ort zu feiern.

Ganz herzlich gratuliere ich auch die Pries­ter, die sich um die Touristenseelsorge gekümmert haben und euch allen die zum Mitfeiern hier am diesen festlichen Tag zusammengekommen seid.

Der Herr möge euch allen segnen und behüten damit dieses wert­vollen, sommerlichen miteinan­der gemeinsam Kirche-sein, noch lange Jahren weitergeht.

Am Ende dieser feierlichen Eucha­ris­tiefeier möchte ich noch jemand ganz speziell erwähnen und danken, weil sie schon mehr als fünfzig Jahre ihre allerbesten Kräfte gegeben hat für diese Kirche, für die Li­tur­gie und alles was dafür notwen­dig ist als Küster und als Mitg­lied des Pfarrchors und in viele anderen Aufgaben. Sie hat ein halbes Jahrhun­dert und mehr die Kirche sau­berge­macht, die Touristen empfangen, die Para­menten versorgt und öfters die sogar herge­stel­lt und die Kirche vorbereitet für die heilige Li­tur­gie.

Frau Hannie Maas ist diejenige die ich dafür ganz herzlich danken möchte. Gerade heute feiert sie den 85en Geburtstag! Viele Jahren haben Sie, Frau Maas, diese Arbeit mit Glauben und Liebe geleistet zusammen mit ihre Schwester Duw. Auf diese Weise waren Sie auch sehr eng und sehr herzlich mit der deutschsprachigen Touristenseelsorge verbun­den. Alle wissen, dass Sie diese Arbeit für Christus und seiner Kirche mit Hingabe und sehr sorgfältig getan haben. Wir gedenken auch beson­ders Duw die vor drie Jahre gestorben ist aber sich immer zusammen mit ihre Schwester Hannie um die Touristenseelsorge und die Pfarrei gekümmert hat. Deshalb haben der Pfarrer und Kirchen­vorstand gemeint Sie beim Papst vorzutragen damit er Sie das Ehrenkreuz Pro Ecclesia et Pontifice verleiht. Und jetzt darf ich die freude­volle Meldung kundgeben, dass unser heili­ger Vater, Papst Franziskus tatsächlich darin bewilligt hat und in Dankbarkeit für alles was Sie für diese Kirche und die Pfarrei getan haben, Ihnen das Ehrenkreuz Pro Ecclesia et Pontifice verleiht!

Herzliche Glückwünsche!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug