Arsacal
button
button
button
button


Aanstelling bedienaren heilige communie

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 25 september 2018 - 104 woorden
De drie aangestelden met pastoor Bunschoten en kapelaan Kerssens van de Zaanstreek
De drie aangestelden met pastoor Bunschoten en kapelaan Kerssens van de Zaanstreek

Dins­dag­avond 25 sep­tem­ber zijn na een periode van voor­be­rei­ding tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring in de kapel van het bis­schops­huis in Haar­lem drie kan­di­da­ten aan­ge­steld tot bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie.

Het zijn: Cor Zuider­vaart, Gert Visser en Alexan­der Pasche­dag, allen werk­zaam in de pa­ro­chie van Assendelft.

De bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie mag - als er geen of on­vol­doen­de pries­ters of diakens zijn - de communie uitreiken tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring of ook daar­bui­ten aan zieken en het heilig sacra­ment uitstellen.

Van harte fe­li­ci­te­ren we deze be­die­naren met hun aan­stel­ling en wensen hun toe dat zij hun taak met veel geloof en liefde mogen vervullen.

Terug