Arsacal
button
button
button
button


Kapelaans luiden de ‘Granmeer’ voor de nieuwe bisschop

Harrie Smeets bisschop van Roermond

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 10 oktober 2018 - 298 woorden
Mgr. drs. H. Smeets
Mgr. drs. H. Smeets
De beide kapelaans na het luiden van de Granmeer
De beide kapelaans na het luiden van de Granmeer

Van harte felici­teer ik de nieuwe bis­schop van Roermond, drs. Harrie M.G. Smeets, met zijn benoe­ming. Ik was op de dag van de bekendma­king in Maastricht waar het feest van de Sterre der Zee werd gevierd en de ‘Granmeer’ werd geluid.

In Maastricht heb ik de Pontificale H. Mis gevierd ter ere van Maria, Sterre der Zee, die in de basiliek van O.L. Vrouw wordt vereerd. Ik was daar omdat Roermond zon­der bis­schop is en mgr. Everard de Jong naar Rome was voor de Jon­ge­ren­synode. Het was dus een mooie gelegen­heid om juist daar te zijn toen de naam van de nieuwe bis­schop bekend werd gemaakt.

Bij de Sterre der Zee hebben we bij­zon­der voor hem gebe­den en om 12.00 uur, het moment van de offi­cië­le bekendma­king (het nieuws was die morgen vroeg al uitgelekt) werd de ‘Granmeer’ geluid, de enorme grote zware klok (ruim twee meter doorsnee) van de Sint Servaas­basi­liek. Deze klok kan alleen met de hand wor­den geluid en deze taak hebben de kape­laans van de Sint Servaas­basi­liek en de O.L. Vrouwe­basi­liek op zich geno­men (zie foto).

De nieuwe bis­schop heb ik leren kennen als se­mi­na­rist op Rolduc, waar ik toen als docent aan was verbon­den. Ik heb het daar het canoniek recht on­der­we­zen. Hij is bij­zon­der betrokken bij de Ridders van het heilig Graf waar hij kape­laan van is en in dat ver­band heb ik hem de laatste jaren nog weleens ontmoet.

Hij is een veelzij­dig mens en een trouw pries­ter met een groot pas­to­raal hart en inzet. Ik denk dat het bisdom Roermond blij zal zijn met deze benoe­ming en ik wens de nieuw benoemde bis­schop van harte toe dat hij er met veel vreugde en heel vrucht­baar mag kunnen werken, wat ik zeker verwacht!

Terug