Arsacal
button
button
button


Het kwaad zal niet overwinnen!

Maria, Sterre der zee

overweging_preek - gepubliceerd: woensdag, 10 oktober 2018
Sterre der Zee
Sterre der Zee
Afgehaald door de Broederschap van O.L. Vrouw
Afgehaald door de Broederschap van O.L. Vrouw
Kruisgang bij de basiliek
Kruisgang bij de basiliek

Woensdag 10 oktober was ik in de basiliek van O.L. Vrouw voor het feest van Maria, Sterre der Zee, het genadebeeld van Maria die daar wordt vereerd. Samen met de aanwezige priesters, bisschop Frans Wiertz en vele gelovigen vierden we de Eucha­ris­tie op deze dag van de bekendmaking van de nieuwe bisschop voor Roermond.

Door de broeder­schap van O.L. Vrouw werden we begeleid naar de basiliek waar de feestelijke hoogmis was. Het beeld van de Sterre der Zee stond bij het altaar opgesteld. In de avond zou na een Marialof ook een bidweg met het beeld door de stad worden gehouden.

Mgr. Frans Wiertz was aanwezig bij de Mis ter ere van de Sterre der Zee op deze dag die voor hem een bijzonder tintje kreeg doordat de naam van zijn opvolger bekend werd gemaakt. Ook de deken van Maastricht, John Dautzenberg, de pastoor van de parochie en rector van de basiliek, mgr. Jan Vries, de kapelaans van de stad en enkele andere priesters waren aanwezig. De diaken van de basiliek, dr. Regis de la Haye, assis­teerde.

Na de Mis werden we ontvangen door de broeder­schap van Onze Lieve Vrouw, terwijl de kapelaans op weg gingen naar de Sint Servaas om de Granmeer te luiden ter ere van de nieuwe bisschop. Tijdens de ontvangst werd geproost op en gebeden voor de nieuwe bisschop, mgr. Harrie Smeets, nu was zijn naam officieel bekend.

Homilie

Slecht nieuws...

Iedere dag worden we met slecht nieuws geconfronteerd;
de media leven nu eenmaal
van nare berichten.
Dat alles goed gaat en voorspoedig,
is eigenlijk geen nieuws,
dat haalt de voor­pagina niet.
Ook in ons eigen leven
maken de nare gebeur­te­nissen
vaak meer indruk
dan het goede en mooie.

Misschien dat we ons er wel eens
door terneer gedrukt voelen:
weer een slecht bericht, een nare ervaring,
weer een ramp,
weer een misstand, er is zo veel....

Het goede is eenvoudig

Het mooie en goede en fijne,
zit vaak in kleine, eenvoudige dingen:
een vogel die zingt,
zonlicht door de bomen,
een hartelijk woord,
een teken van liefde,
vreugde van binnen.

Zo was het ook
bij het mooiste dat ons mensen overkomen is:
dat begon heel klein,
dat begon bij Maria.

Een klein woordje

Goed dat u vandaag gekomen bent
om het feest van Maria, Sterre der zee te vieren.
Dit feest van Maria vervult ons met vreugde;
want we zijn dankbaar
dat Maria ooit een heel klein woordje heeft gesproken,
maar een woord dat de geschiedenis diep ingrijpend
heeft veranderd,
niet alleen de grote wereldgeschiedenis,
maar ook de geschiedenis van ons eigen leven.
Dat kleine woordje was het antwoord
dat Maria aan de engel gaf
die haar kwam vragen
om de moeder van Jezus te worden.
Het was een simpel antwoord,
in een eenvoudig huisje,
ergens in het onbekende Nazaret.
Maar door het “ja” van Maria,
werd de wereld gered:
zij werd de moeder van Gods Zoon,
die onze Verlosser is
en eeuwig leven geeft.

Kleine tekens...

Er zijn nog steeds heel veel
grote en machtige gebeur­te­nissen
die ons bijna de moed doen verliezen:
ziekte en dood, oorlog en geweld, haat en nijd, verdriet.
En de mooie dingen die daar tegenover staan
zijn vaak klein en lijken onbeduidend:
een hand op je schouder,
een glimlach, iemand die zijn handen voor je vouwt...

Maar die kleine tekens zijn vaak krachtig
en ze herinneren ons eraan
dat als we bedroefd zijn, alleen staan,
het moeilijk hebben, stress ervaren,
er altijd ook nog Iemand is
die vol liefde op ons wacht:
een goede mens die ons erdoor helpt
is vaak een teken uit de hemel:
er is een Vader God die ons niet vergeet,
er is een Moeder die voor ons zorgt en voor ons bidt.
Dat kwade, dat nare, hoe sterk het ook mag zijn
zal niet over­win­nen!

Een ster...

Door de dood en de verrijzenis van Jezus
is ons leven een weg geworden naar een open deur
die ons een schitterend vergezicht opent;
En op de weg naar het hemels paradijs
hebben wij een gids gekregen,
een moeder die ons bij de hand neemt,
Maria die ons leidt en die de weg wijst
zoals eens een ster dat deed
bij de wijzen uit het oosten
die op zoek waren naar de pasgeboren Jezus
of zoals een ster op zee dat doet
voor de zeelieden
die bij een storm in angst en nood verkeren.
Maria wijst de haven
waar wij veilig en geborgen zullen zijn.
Dus, laten we naar haar kijken, haar vragen,
ergens komt er dan een antwoord.

Verlamd maar niet triest

Toen ik een kind was,
was ik misdienaar
in een bejaardenhuis
dat door zusters werd geleid.
Vlak bij de kapel lag een vrouw op bed in haar kamer,
die bijna helemaal verlamd was.
Alleen haar hoofd kon ze nog wat bewegen.
Om haar bed waren spiegels gemonteerd
zodat ze naar buiten kon kijken.
Voor haar hing een beeld van Maria.
Zij lag al vele jaren zo.
Zij kon de Mis vanuit haar kamer volgen.
Tijdens de viering liepen de priester en ik als misdienaar
even de kapel uit
om bij haar de communie te brengen.
Die vrouw was altijd blij
en verheugd de communie te krijgen.
Ik heb haar eigenlijk nooit triest gezien..
Zij zag meer de aanwezigheid van de Heer
dan haar eigen ellende!
Zij bezat een grote innerlijke kracht.
Ik merkte ook dat veel mensen
bij haar kwamen
om met haar over hun verdriet te praten
en haar gebed te vragen.

Ik ben haar nooit vergeten,
want al was zij zo ziek en verlamd,
zij kon het blijkbaar aanvaarden
en zag vooral de steun van God,
meer het licht dan al het duister;
zo kon zij andere mensen helpen.

Zij weet wat lijden is

Eigenlijk is Maria zelf zo’n vrouw.
Wij gaan naar haar om steun en kracht,
terwijl we weten:
zij is geen koele vrouw die op een afstand staat,
zij heeft het zelf beleefd:
die barre tocht hoogzwanger op een ezeltje,
dat zij moest vluchten naar Egypte
dat haar Kind moest sterven,
veroordeeld en gedood
als een crimineel,
en ga zo maar door.
Maria weet wat lijden is.
Zo staat zij ons bij.
De lichtjes en de kaarsen die bij haar branden
in deze mooie basiliek,
getuigen hoeveel mensen iedere dag weer
de hand van Maria grijpen:
en kijkend in het licht van zo’n kaarsje
ervaren wij dat het leven weliswaar een mysterie is
dat wij niet kunnen bevatten
- er is veel duister om ons heen -,
maar ook dat het leven een gave is
en dat we mogen doorgaan, met vertrouwen.
 
Maria, Sterre der zee,
laat geen vloedgolf of storm ons nog deren;
laat ons veilig gaan;
wij houden ons oog op U gericht:
Moeder, laat ons niet alleen.
AMEN

Terug