Arsacal
button
button
button
button


Een nieuwe bisschop voor Roermond!

Mgr. Harrie Smeets gewijd

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 december 2018 - 197 woorden
Mgr. Harrie Smeets met zijn voorganger, mgr. Wiertz
Mgr. Harrie Smeets met zijn voorganger, mgr. Wiertz
Mgr. Harrie Smeets met mgr. Van den Hende de hoofdconsecrator
Mgr. Harrie Smeets met mgr. Van den Hende de hoofdconsecrator
Begroeting door mgr. Hurkmans, ernaast mgr. Punt
Begroeting door mgr. Hurkmans, ernaast mgr. Punt

Het was een uitermate fees­te­lijk gebeuren in Roermond: 22 bis­schop­pen waren aanwe­zig om de han­den op te leggen bij een nieuwe ambts­broe­der, mgr. Harrie Smeets, bis­schop van Roermond. Van harte fe­li­ci­te­ren we de nieuwe bis­schop die we alle zegen toewensen voor zijn nieuwe ambt. Op de dag van zijn wij­ding heeft hij in ieder geval een mooi en goed begin gemaakt.

De ka­the­drale kerk was niet alleen helemaal vol, veel mensen had­den geen kaart meer kunnen bemach­tigen voor de vie­ring en waren in de Munster­kerk om op een groot scherm de wij­ding te volgen. De minister van Justitie, Ferdinand Grapperhaus, was aanwe­zig evenals staatst­secre­taris Raymond Knops. Vanzelf­spre­kend ontbrak ook de gouverneur van Limburg, com­mis­sa­ris van de Koning Theo Bovens niet. Veel rid­ders van het H. Graf waren er, want de nieuwe bis­schop maakt daar deel van uit.

Mgr. Van den Hende, voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie was de hoofd­con­se­cra­tor en werd geassis­teerd door mgr. Frans Wiertz en mgr. Everard de Jong.

Kar­di­naal Willem Eijk werd op deze dag geoperereerd en er werd speciaal voor zijn herstel gebe­den.

Het was een prach­tige plech­tig­heid die op TV is uitgezon­den en de moeite waard is om nog eens te bekijken!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug