Arsacal
button
button
button
button


Week van het Katholiek Onderwijs

10-14 december

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 10 december 2018 - 134 woorden
Op de Verus-Identiteitsdag won de Franciscus school uit Maarssenbroek de jaarlijkse prijs
Op de Verus-Identiteitsdag won de Franciscus school uit Maarssenbroek de jaarlijkse prijs

Deze week is de week van het katho­liek onder­wijs. Het is een week waarin we stil staan bij het belang van goed katho­liek onder­wijs en alle mensen in Neder­land danken die zich willen inzetten voor de katho­lie­ke school. Het is voor pa­ro­chies een goede gelegen­heid om contact te leggen met de katho­lie­ke school.

Dat geldt na­tuur­lijk ook om­ge­keerd: voor scholen is dit een mooie gelegen­heid - zeker nu we naar het kerst­feest gaan - om contact te zoeken met de pa­ro­chie.

Er is ook mooi ma­te­ri­aal uitge­ge­ven voor deze week en de scholen hebben een affiche gekregen, die past bij deze tijd van de Advent, naar kerst­mis toe...

Op de web­si­te van de NKSR en op de bisdom-web­si­te is het ma­te­ri­aal te vin­den:

Terug