Arsacal
button
button
button
button


Kerstconcert in Almere Poort

Jongeren van de Neocatechumenale Weg laten van zich horen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 december 2018 - 227 woorden
Aandachtig gehoor
Aandachtig gehoor
Pastoor Giancarlo Rizzo van de Spaanstalige parochie is echt een muziekliefhebber
Pastoor Giancarlo Rizzo van de Spaanstalige parochie is echt een muziekliefhebber

Vrij­dag­avond 14 de­cem­ber was er in Almere Poort een kerst­con­cert, uitge­voerd met koor en orkest door jon­ge­ren van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg. Dit concert vindt ook plaats in de bajes en bij de dak­lo­zen.

Het was druk in de Missio ad Gentes in Almere, de zaal voor de bij­een­komsten was op maximum capaci­teit gevuld met mensen die kwamen luis­te­ren naar kerst­lie­de­ren uit allerlei lan­den. Er heerste een familie­sfeer en dat past na­tuur­lijk goed bij het kerst­feest. Die gezellige sfeer kwam ook door de korte ge­tui­ge­nissen van ge­zin­nen van de Missio ad Gentes, tussen de lie­de­ren door en door de hapjes en drankje na afloop, waardoor ie­der­een nog even ontspannen kon 'socializen'.

Het concert was daarvoor ook gehou­den in het huis van bewa­ring in Zaan­dam, voor ge­van­ge­nen met psy­chi­sche problemen. Voor een concert voor een andere groep in een huis van bewa­ring was helaas geen moge­lijk­heid bij gebrek aan voldoende bewaar­ders. Er zal kort voor kerst­mis ook nog een concert gehou­den wor­den voor de mensen van de straat die bij de zusters van Moeder Teresa komen eten.

Een mooi ini­tia­tief! In Almere waren de nodige pries­ters geko­men, zoals de pastoor van Almere, Sandor Koppers, met ver­schil­lende pa­ro­chi­anen, pastoor Jan Vriend uit Laren, pastoor Carlos Fabril uit Naar­den, pastoor Giancarlo Rizzo van de Spaans­ta­lige pa­ro­chie en ver­schil­lende anderen. Goed dat er gelegen­he­den zijn dat pries­ters elkaar en mede­ge­lo­vigen in­for­meel kunnen ont­moe­ten!

Terug