Arsacal
button
button
button


Verwarring rond celiakie en gluten-vrije hosties

Naar aanleiding van de uitzending van Pauw en Witteman

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 september 2012
Viering van de H. Eucharistie tijdens bijeenkomst nieuwe bisschoppen
Viering van de H. Eucharistie tijdens bijeenkomst nieuwe bisschoppen (foto: broeder Legionairs van Christus, Rome)

Een uitgetreden priester vertelt bij Pauw en Witteman over zijn gluten-allergie waarover hij een roman heeft geschreven, die hij daar presenteerde. Naar aanleiding van de uitzending komen er vragen, met name werd de indruk gewekt dat de zogenaamde 'gluten-vrije hosties" verboden zijn.

Hoe zit dat?

De zogenaamde gluten-vrije hosties bevatten een heel kleine hoeveelheid gluten die gewoonlijk in het geheel niet schadelijk is voor iemand met een gluten-allergie. Dit zijn hosties die volkomen acceptabel zijn voor de viering van de heilige Eucha­ris­tie. Coeliakie-patiënten kunnen het beste met hun arts overleggen of zij deze hosties kunnen gebruiken.

Geldige materie voor de viering van de Eucha­ris­tie is alleen brood gebakken van tarwemeel en wijn van de wijnstok, omdat alleen deze materie ook in Jezus’ tijd brood en wijn werden genoemd volgens de gangbare uitdrukkingswijze.

De materie kan ook ongeldig worden doordat wezenlijke bestanddelen aan brood onttrokken worden. Brood bij­voor­beeld waaruit de gluten geheel verwijderd zijn, is ongeldige materie, maar de zogenaamde “glutenvrije hosties” die gemaakt worden voor coeliakie-patiënten bevatten in feite een zodanig laag gluten-gehalte dat ze niet schadelijk zijn voor de patiënten, maar wel de “panificatie” tot stand brengen en zo toch geldige materie vormen voor de viering van de Eucha­ris­tie. Het brooddeeg moet met natuurlijk water zijn aangemaakt. Patiënten die de weingie gluten van een gluten-arme hostie niet zouden verdragen, kunnen onder de gedaante van wijn communiceren.

Wijn die niet gemaakt is van druiven of die geheel bedorven is of volledig alcoholvrij, is geen echte wijn en derhalve geen geldige materie. Witte en rode wijn kunnen beide worden gebruikt voor de viering van de Eucha­ris­tie, mits het zuivere wijn is. Er mogen geen andere substanties mee vermengd zijn. Priesters die geen wijn kunnen gebruiken, kunnen communiceren door indoping (bij voorkeur) of bij concelebratie alleen onder de gedaante van het Brood communiceren.

In bijzondere gevallen kan toestemming gegeven worden door de Ordinaris om most te gebruiken, dat wil zeggen sap van druiven waarvan de fermentatie is gestopt. Kandidaten met celiakie of die geen wijn kunnen gebruiken mogen niet tot de wijdingen worden toegelaten als zij helemaal geen gluten kunnen verdragen tenzij met dispensatie van de Con­gre­ga­tie voor de Sacramenten en de Goddelijke Eredienst, maar gewoonlijk kan iemand die celiakie heeft wel de gluten-arme hosties (de zogenaamde ‘gluten-vrije’ hosties) verdragen en dan is er geen probleem.

Terug