Arsacal
button
button
button


Op bezoek bij zusters in België...

Apostolische visitatie in Halle

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 december 2018

De Con­gre­ga­tie voor de religieuzen in Rome heeft me onlangs gevraagd een apos­to­lische visitatie te houden in het klooster te halle. Dit betekent dat ik gesprekken voer met de zusters die tot dit klooster behoren om daarover aan de Con­gre­ga­tie in Rome te berichten.

De zusters van het Monasterium, dat zich in het bisdom Mechelen-Brussel bevindt, hebben een con­tem­pla­tief kloosterleven met een bijzonder accent op de aanbidding van de Heer in het heilig Sacrament. Het klooster is gesticht door de zusters die konden ontsnappen en zijn gevlucht toen ten tijde van de Franse revolutie hun medezusters werden gedood. Omdat het Monasterium zich in het aartsbisdom bevindt, heb ik eerst een gesprek gehad met de kardinaal-aarts­bis­schop.

Zaterdag 22 december zal ik opnieuw met deze visitatie bezig zijn. 

Terug