Arsacal
button
button
button
button


Naar de wereldjongerendagen in Panama

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 19 januari 2019 - 165 woorden

Maan­dag 21 januari vertrek ik naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Panama, waar ik met de Neder­landse jon­ge­ren zal optrekken en catecheses zal geven.

Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn al veel mooie berichtjes te lezen van Carolien Hoogen­boom en foto's te zien van onder meer Ramon Mangold zodat we een beetje kunnen meegenieten van alle mooie erva­ringen die de Neder­landse jon­ge­ren in Panama opdoen:

Mgr. Everard de Jong heeft de hele reis mee­ge­maakt en is met de jon­ge­ren meege­trok­ken. Ik neem zelf alleen deel aan de eigen­lijke Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Panama-stad. Daar zullen de Neder­landse groepen samen komen en drie dagen een catechese krijgen van mgr. De Jong en van mij en de Mis met ons vieren.

Daar­naast zijn er de grote bij­een­komsten: de Mis met de bis­schop van Panama-stad, de verwelko­ming van de paus, de kruis­weg, de avond­wake en de grote Slot­mis met de paus op 27 januari.

Ik hoop en verwacht dat het voor alle deel­ne­mers weer een mooie erva­ring zal wor­den!

Terug