Arsacal
button
button
button
button


De heer Richard Everard onderscheiden met Bavopenning

stichting Willibrordusorgel

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 30 september 2012 - 142 woorden
samen met de heer R. Everard na de uitrieking van de Bavopenning
samen met de heer R. Everard na de uitrieking van de Bavopenning

Zater­dag 29 sep­tem­ber namen de heren W. Eggen­kamp en R. Everard afscheid van de Stich­ting Het Wil­li­brordusorgel waarvoor zij zich vele jaren hebben ingezet. Deze Stich­ting die deel uitmaakt van de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo heeft niet alleen gezorgd voor de restuaratie van het monu­mentale Wil­li­brordus-orgel, afkoms­tig uit de Sint Wil­li­brord buiten de veste in Am­ster­dam, maar ograniseert bovendien de orgel­con­certen waar­van op die zater­dag de 39e editie werd af­ge­slo­ten.

Omdat de heer Eggen­kamp reeds in ander ver­band was gehul­digd, viel de schijn­wer­per op deze dag op de heer Everard, aan wie ik tij­dens een receptie in de plebanie als teken van dank­baar­heid voor zijn inzet de Bavopen­ning mocht uitreiken, die wordt verleend voor bij­zon­dere ver­diensten binnen het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam - na weer een prach­tig concert met Ton van Eck aan het orgel en waaraan ook de ka­the­drale koren mede­wer­king verleen­den.

Terug