Arsacal
button
button
button


Je verzoenen met je levensgeschiedenis...

Panama, Vrijdag 25 januari - “Mij geschiede Naar uw woord”

overweging_bezinning - gepubliceerd: vrijdag, 25 januari 2019
Foto van de eerste catechese
Foto van de eerste catechese (foto: Ramon Mangold)

Vrijdag 25 januari was de derde dag van de catecheses, maar nu met een kortere inleidende catechese en meer tijd voor per­soon­lijke re­flec­tie en het ontvangen van het boete­sa­cra­ment. Die korte catechese heb ik verzorgd en de tekst ervan is hieronder na te lezen. ’s Middags was de kruisweg op het Campo Santa Maria la Antigua in Panama stad.

De dag ervoor hadden jongeren gevoetbald tegen de jongeren van de parochie en ... gewonnen! Wij - dat wil zeggen: mgr. Everard de Jong, deken René Wilmink en ik - werden vrijdag­morgen weer opgehaald door de permanent diaken van de parochie, die deze week heel wat kilometers voor ons heeft gereden. Samen met enkele anderen heeft hij de prachtige grote zilveren rozen­krans voor de paus gemaakt. Bij de parochie kwam Nieuwsuur filmen en dat wordt - zo begreep ik - volgende week uitgezonden in een item over de katholieke kerk.

Na het ochtend­pro­gramma vertrokken de jongeren naar de stad voor de kruisweg, om Trinity te horen - een Neder­landse band die voor de WJD is uitgenodigd - of op een van de zeven plekken in de stad te gaan waar het Youth festival plaats vindt. Op weg naar de kruisweg zag ik dat het leger ook participeerde in de WJD- vreugde, Bij een podium vlakbij het terrein waar de kruisweg was, gaf zij een muziek uitvoering met de militaire band en met traditionele Panamese dansen erbij.

Het valt trouwens op hoe prettig leger en politie meewerken aan dit evenement. “Color y calor”, zo omschreef de paus Panama en het Panamese volk gisteren: kleurig en warm. Op een van de vele grote schermen zag ik hoe de paus de kruisweg begon met de vredewens, nu extra actueel nu de H. Stoel naar aanleiding van de gebeur­te­nissen in Venezuela heeft opgeroepen om verder lijden voor het volk daar te voorkomen.

 

3 e catechese - vrijdag 25 januari

“Mij geschiede naar Uw woord”

Terugblikken...

Af en toe is het niet verkeerd om even om te kijken...

Deze dag is bijzonder bedoeld om terug te blikken op je ervaringen in de aanloop naar deze wereld­jonge­ren­dagen, op de weekenden in Nederland in Den Haag en Bruinisse, de tijd in Soná en elders in dit mooie land en de dagen hier van de Wereld­jonge­ren­dagen: de eerste ontmoeting met paus Franciscus, de catecheses, de momenten van stilte en gebed. Wat heeft dit met je gedaan? En om vooruit te kijken: hoe ga ik verder en wat is mijn plaats in de kerk en in de wereld? Er zal straks ruimte en tijd zijn om daarover verder te praten.

Dat is per­soon­lijk

Wat heeft jou geraakt? Wat heeft het met je gedaan?

Dat is voor iedereen anders, maar je kunt er gif op in nemen - niet doen! Ik moet er wel gelijk even een disclaimer bij voegen - je kunt er zeker van zijn, dat het antwoord op die vraag ook iets met jezelf, met jouw eigen levensge­schie­de­nis te maken heeft. En je kunt er zeker van zijn dat het antwoord te maken heeft met anderen - je medemensen, je naasten - en met God.

Een meisje liep langs een jonge vrouw die op straat - vies en vuil - zat te bedelen. Iedereen liep aan haar voorbij. Dat raakte dat meisje. Ze had zelf vroeger ervaren wat het is om aan de kant te staan, geen aandacht en liefde te krijgen. Wat het met haar deed, had dus te maken met die arme vrouw met wie zij medelijden voelde en met haar eigen ge­schie­de­nis. God is ook hier in aan het werk.

Geraakt worden...

Je kunt positief geraakt worden wanneer je de aanwezigheid en de goedheid van God ervaart. Je kunt zomaar ineens helemaal warm worden van binnen omdat Gods liefde voor jou een realiteit is geworden. Je kunt zo ook positief geraakt worden door iemand anders, doordat je liefde voor die ander voelt of medelijden, compassie, verbondenheid of noem maar op...

Ik zag bij­voor­beeld ooit iets gebeuren met een jongen die zelf door zijn moeder was afgestaan en in een weeshuis was opgegroeid, toen die een weeshuis in Palestina bezocht. Je kon merken dat hem dat raakte, al zei hij er niks over. Hij had een duidelijke eigen ervaring van wat die kinderen meemaakten, hij wist wat het was...

Droef gemoed

Een ander voelde zich eigenlijk altijd niet-gewaardeerd, niet erkend, niet-geliefd. Hij was vaak boos en reageerde dan ook zo, omdat er in hem nog een woede zat, een diepe woede, die met vroeger te maken had... Anderen die zich ook niet gewaardeerd voelen, kruipen dan juist in een hoekje en durven niets te zeggen. Antoine Bodar vertelt in één van zijn boeken (‘Droef gemoed’) en onlangs nog in een interview dat hij depressief was geworden doordat hij als kind beoordeeld werd als iemand die nergens goed voor was, dat hij werd weggestuurd van school en dat zijn dromen waren gestrand. Dat doet wat met je. Hij heeft later vijf studies afgerond! Misschien een beetje overcompensatie.

Perfectionisten

Dan heb je nog mensen die altijd moeten presteren, die perfectionisten zijn en denken dat ze resultaat moeten hebben geboekt om goed gevonden en bemind te kunnen worden.
Weer een ander kan niet tegen autoriteit en gezag; dat is een persoon die zich niet laat commanderen, die wordt opstandig en krijgt problemen als iemand gezag gaat uitoefenen. Die ervaart elke gezagsuitoefening als autoritair.

En zo hebben we allemaal wel iets meegemaakt, dat ons heeft gevormd - misschien niet altijd even leuk - en dat werkt in ons, soms zonder dat we het herkennen, soms zijn we gaan begrijpen...

Zo maken we allemaal dingen mee, die we op een bepaalde manier ervaren, door de persoon die we zijn en door de ge­schie­de­nis van ons leven.

Ook de zonde vormt ons...

En verder is het ook zo dat de zonde ons vormt: als we ons vastbijten in iets wat verkeerd is, niet goed, wat we ergens aanvoelen, maar we houden eraan vast, dan komt er een soort kramp in ons leven waardoor we de openheid voor God verliezen. Dat kan zover gaan dat God ons dan eigenlijk niet goed meer kan bereiken.

Je bent op reis, kijk eens om en ga verder...

Zo zou ik een heleboel voorbeelden kunnen geven: we hebben allemaal ervaringen opgedaan, leuke en minder leuke, en die hebben ons gevormd. Zeker van de negatieve ervaringen die je hebt meegemaakt, zou het mooi zijn als je ze met Gods hulp onder ogen mag kunnen zien en mag gaan ontdekken hoe ze een giftige uit­wer­king in je leven kunnen hebben. Het zou mooi zijn als je iemand had met wie je erover kunt praten en erop kunt reflecteren. Dat is een weg naar genezing, naar innerlijke vrijheid.

Je bent op reis, maar heel je leven is een reis. Goed om af en toe ook even om te zien en terug te blikken. Wat ging er goed, wat ging er fout, waar heb ik me pijn gedaan, wat heb ik geleerd aan levenslessen, wat werkt nog door? Hoe ga ik verder?

Verzoenen

Als je kunt is het heel mooi om in deze dagen stappen te zetten om jezelf te verzoenen met je eigen levensge­schie­de­nis, met je ouders, met anderen die je hebben geraakt. Belangrijk om je dan bij iedere pijn die je voelt om wat mensen je hebben aangedaan, te realiseren dat jij een kind van God bent, door Hem liefgehad, goed gevonden en bemind, niet om wat je hebt gedaan, niet om je prestaties, maar gewoon om wie je bent. Jij bent een mooi mens!

Biechten

Als je gaat biechten mag je gerust breder gaan dan dat je kaal en koud alleen je zonden zegt (hoeft niet, maar dat mag). Elke zonde die je doet staat in een setting, die komt ergens uit voort en brengt je ergens naar toe. Je ziet dat het fout is, toch doe je het. Waar komt dat uit voort en wat wil je ermee bereiken?

Wat steeds terug komt...

Misschien heb je al wel een fout bij jezelf ontdekt, die steeds weer terug komt. Dat is mooi! Ik bedoel: mooi dat je dat bent gaan zien. Want het is echt heel goed als je patronen bij jezelf gaat herkennen, bij­voor­beeld: als iemand zus of zo reageert, klap ik dicht. Van sommige mensen voel je misschien spontaan een afkeer, of je voelt je juist heel erg tot iemand aangetrokken. Die ander is misschien heel leuk (of juist niet) maar wat je leuk vindt of niet heeft ook met jezelf, jouw persoon en jouw leven te maken.

Geen deksel op het putje...

Misschien denk je nu: weet hij niets gezelligers dan te praten over zonden, over verzoening en over wat je is aangedaan? Nou ja, het punt is dat net deze niet zo gezellige en mooie dingen, niet zo vreselijk meer zijn, dat de angel er is uitgehaald. De nare dingen zijn er, of ze zijn er geweest en ze zijn geen putjes waar je een deksel op kunt leggen, zodat je er geen last meer van hebt. Beter genezen dan weggestopt. Dus als je het aankunt: stop het niet weg. Want het kwaad is al overwonnen, het zal jou niet kunnen over­win­nen, het is niet sterker dan Jezus Christus. Laten we proberen te beseffen hoe groot Gods goedheid en barm­har­tig­heid is. Laat het licht van de barmhartige liefde van Jezus over je levensge­schie­de­nis schijnen.

Maria

We lezen het over Maria een paar keer in het evangelie: Zij overwoog alles en bewaarde het in haar hart. Maria is een reflexief type! Een inspirerend voorbeeld voor ons. En Maria was “vol van genade”. Zonde en negatieve ervaringen bepaalden haar leven niet. Daarom was zij vrij, vrij genoeg om te zeggen: “Mij geschiede naar uw woord”, laat het maar gebeuren zoals U het wilt.

Voor ons is dat best vaak wel moeilijk omdat we controle willen hebben, het zelf in handen willen houden. Zo’n antwoord als dat van Maria laat zien dat zij vrij is, verzoend met haar levensge­schiedenis; zij hoeft niet zo nodig alles te kunnen sturen, zij leeft uit­ein­de­lijk vanuit een diep vertrouwen, zij kan het laten gebeuren. Haar leven is toch in Gods hand.

Maria zegt niet zo veel in de bijbel. Het langste stuk dat zij zegt is haar loflied, het Magnificat, waarin zij zingt over God die grote dingen aan haar heeft gedaan, over haar eigen kleinheid en over haar dank­baar­heid. Dat wens ik jullie toe: dat je jezelf mag zien in je kleinheid en tegelijk als overladen met allemaal mooie cadeaus die God jou heeft gegeven. En misschien komt er dan een dag dat je God zelfs kunt danken voor de meest pijnlijke dingen in je leven.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug