Arsacal
button
button
button
button


Wat moet je doen om een wonder te krijgen?

Op bezoek bij Italiaanse gemeenschappen

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 3 februari 2019 - 534 woorden
Altaar in de kapel in Amsterdam
Altaar in de kapel in Amsterdam

In ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn vele mi­gran­ten- en anders­ta­lige ge­meen­schappen. Deze zon­dag was ik bij de Ita­li­aanse ge­meen­schap, die zon­dags om 12.00 uur de H. Mis viert in de dag­ka­pel van de Onze Lieve Vrouwe­kerk in Am­ster­dam.

De ge­meen­schappen

Al ruim 27 jaar is pater Tommaso de Jong ofm conv. (* 1932) de ziel­zor­ger van de Ita­li­aanse ge­meen­schap, die voor Eucha­ris­tie viert in Am­ster­dam, Den Haag en Leiden. Deze zon­dag heb ik de Mis gevierd eerst in Am­ster­dam en 's mid­dags ook in Den Haag. De vaste ge­meen­schap in Den Haag is groter en daar trof ik voor de Mis flinke catechese groepen voor de kin­de­ren (bij elkaar tegen de vijf­tig kin­de­ren); in Am­ster­dam variëren de aantallen meer; in het toe­risme seizoen is het veel drukker.

Een oor­deel klaar...

Ik heb gepreekt over het evan­ge­lie(Lc. 4, 21-30): de mensen van Nazaret denken Jezus te kennen en hebben hun oor­deel wel klaar maar kunnen niet zijn god­de­lijke afkomst en zen­ding onderkennen. Dat is heel herken­baar: in het eigen dorp hebben mensen over elkaar vaak een oor­deel klaar en het is niet ge­mak­ke­lijk van een bepaald stempel af te komen. Maar de apostel Paulus nodigt ons uit (1 Kor. 13) alles vanuit de liefde te bezien. Ook God zelf kijkt naar ons met liefde en ziet in ons Zijn gaven en de roe­ping die Hij ons heeft gegeven. Jezus deed bij de mensen van Zijn stad niet de won­de­ren die Hij elders deed, want zij kon­den Gods werk niet onderkennen.

Geef mij te eten!

Wat moeten we doen om de won­de­ren van God te kunnen ont­van­gen? Het wordt dui­de­lijk in de voor­beel­den die Jezus geeft van de beide mensen die won­de­ren mochten ervaren. De weduwe van Sarepta uit Sidon had niets meer te eten behalve een klein beetje meel dat zij voor haar en haar kind wilde klaar maken. Daarna zou zij sterven.Toen kwam de profeet Elia die haar vroeg: Geef mij te eten. Zij deed het en daaruit sprak ver­trouwen, een genereus hart en liefde. Dit zijn drie be­lang­rijke eigen­schappen voor een mens om won­de­ren te kunnen ver­krij­gen! Voor­taan zou zij altijd voldoende te eten hebben.

Gekwetste trots

Ver­vol­gens sprak Jezus over de Syriër Naäman, een be­lang­rijk man, met macht en gezag bekleed, maar hij was ziek: hij leed aan melaats­heid. daarom kwam hij naar Israël om de profeet Elisa te bezoeken die hem wellicht zou kunnen genezen. Maar de profeet gaf hem op afstand de opdracht zich in de rivier onder te dompelen, hij nam niet eens de moeite naar hem toe te komen. Dit raakte Naäman, zijn trots was gekwetst. Even leek het of hij kwaad en bele­digd om zou keren om weer naar huis te gaan, maar toen overwon hij toch zijn gekwetste trots en deed wat hem gezegd was. Hij werd genezen. Hieraan zien we hoe be­lang­rijk het is om trots te over­win­nen en nederig en een­vou­dig te zijn. Wie een­vou­dig en nederig is, kan won­de­ren ver­krij­gen. Wie trots en hoog­har­tig is gaat met legen han­den naar huis.

Dus...

Dus: ver­trouw, laat de liefde je lei­den, wees vrijgevig en wees een­vou­dig, nederig van hart. Dan zul je Gods werk kunnen onderkennen en Zijn won­de­ren kunnen ervaren.

Terug