Arsacal
button
button
button
button


Klimaatspijbelaars dragen bij aan bewustwording rond het klimaat

scholieren in Den Haag

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 7 februari 2019 - 189 woorden

Vandaag zijn meer dan tien­dui­zend scholieren als klimaatspijbe­laars naar Den Haag getrokken. Het is niet dat ik voor spijbelen ben - ik geloof niet dat ik zelf ooit gespijbeld heb - maar ik vind het heel posi­tief dat scholieren laten zien dat zij betrokken zijn bij dit gewel­dige vraag­stuk waar de mens­heid voor staat.

Soms willen kin­de­ren altijd méér: nog een ijsje of een groter ijsje. Deze scholieren geven een ander sig­naal. Er is alleen toe­komst voor deze aarde als we ons meer en meer bewust wor­den van de gevolgen van ons con­sump­tief gebruik van grond­stof­fen. Dat heeft alles te maken met verant­woord gedrag. De schep­ping is er voor alle mensen en we moeten samen zorgen voor een mooie, recht­vaar­dige wereld voor ie­der­een. Het is be­lang­rijk dat kin­de­ren en jon­ge­ren snappen hoe be­lang­rijk deze pro­ble­ma­tiek is en de poli­tiek dui­de­lijk maken dat zij als jonge gene­ra­ties concrete inzet willen.

Er zijn vandaag mooie stappen gezet in het kader van de bewustwor­ding van klimaat­ver­an­de­ring en milieu­pro­ble­men. Dit is helemaal in de geest van onze paus Fran­cis­cus en zijn En­cy­cliek Laudato sì die over deze vragen gaat.

Terug