Arsacal
button
button
button
button


Vormelingen Volendam presenteren zich

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 10 februari 2019 - 153 woorden
De kerk van Maria sterre der zee
De kerk van Maria sterre der zee
kaarsjes bij Maria in de Mariakerk
kaarsjes bij Maria in de Mariakerk
Vormelingen  Volendam presenteren zich

Zater­dag 9 februari was in de Maria­kerk in Volen­dam de pre­sen­ta­tie­vie­ring van de vor­me­lin­gen. De kerk was bijna helemaal gevuld met familie en zo'n twee­hon­derd vor­me­lin­gen die in de ko­men­de weken het sacra­ment van de heilige Geest gaan ont­van­gen.

In de preek heb ik stil gestaan bij het maken van goede keuzes. Met enkele verhalen ben ik daar op inge­gaan. Je kunt ook ver­keerd kiezen, maar als je spijt hebt, kun je toch weer opnieuw beginnen. Wij mensen kiezen vaak voor geld en materie, maar ons leven wordt mooi en rijk als we dienst­baar zijn. Om goed te kunnen kiezen, hebben we de heilige Geest hard nodig!

Samen met pastoor Paul Stomph en kape­laan Anton Goos heb ik weer een fees­te­lij­ke vie­ring beleefd. Van harte wens ik alle jongens en meisjes een mooie ver­dere voor­be­rei­ding toe. De vormsels vin­den plaats op 28 februari (Maria­kerk), 5 maart (Vin­cen­tius a Paolo), 7 maart (Vin­cen­tius a Paolo) en 19 maart (Maria­kerk).

Terug