Arsacal
button
button
button


Kerkleraar Gregorius van Narek herdacht met boek en bezinnende viering

Bisschoppen van Ooste en West bijeen in Begijnhofkapel

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 17 april 2019
De aanwezige bisschoppen
De aanwezige bisschoppen
Kerkleraar Gregorius van Narek herdacht met boek en bezinnende viering
presentatie van het boek door prof. Van Lint
presentatie van het boek door prof. Van Lint

Dinsdag­avond 16 april vond een bijzondere avond plaats in de Begijnhofkapel, georga­ni­seerd door de St. Grigor Narekatsi Foundation Amsterdam, die bis­schop­pen van de Apos­to­lisch Armeense, Syrisch Orthodoxe, Russisch Orthodoxe en Rooms Katholieke Kerk bijeen bracht. De bisschop van de Koptische Kerk, op het laatste moment verhinderd, zond een delegaat.

Tijdens deze avond werd de Nederlandse vertaling van het Boek der Weeklaging ge­pre­sen­teerd, dat vertaald is door de hoogleraar Armeense studies van de Uni­ver­si­teit van Oxford, de Nederlander prof. Theo Maarten van Lint. Naast een Engels­ta­lige introductie heb ik Gebed vier uit deze publicatie voorgedragen.

Bijzonder aan deze avond was dat die in de Goede Week (aarts)bis­schop­pen van verschillende zusterkerken verenigde: Aarts­bis­schop Khajag Barsamian was uit Rome gekomen waar hij te­gen­woor­dig Pauselijk Legaat is van de Armeens-Apos­to­lische Kerk in West Europa en vertegen­woor­diger van de Armeense kerk bij de Heilige Stoel. De betrekkingen van deze oude Oriëntaalse Kerk met Rome zijn zeer goed, ook al is de Apos­to­lisch Armeense Kerk niet volledig geünieerd met Rome. Maar bezoeken van paus Johannes Paulus II en paus Franciscus aan Armenië, de uitroeping tot kerkleraar van de H. Gregorius van Narek - die leefde rond het jaar 1000 toen de verwijdering tussen de Armeense Kerk en Rome zich al 500 jaar eerder had voltrokken - en de oprichting van een groot standbeeld voor deze kerkleraar in de Vaticaanse tuinen, waren tekenen van de hartelijke verhoudingen.

Aarts­bis­schop Mor Polycarpus Augin Aydin van de Syrisch Orthodoxe kerk, Aarts­bis­schop Elisey van de Russisch Orthodoxe Kerk, de vertegen­woor­dige van Bisschop Anba Arseny van de Koptisch orthodoxe kerk en de Armeense priester Ter Taron Tadevosian lazen eveneens gedeelten voor uit het Boek der Weeklaging in verschillende talen.

De Armeense Ambassadeur Tigran Balayan en de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. dr. Aldo Cavalli woonden de herdenking en lezing bij.

De avond werd muzikaal opge­luis­terd door Julietta Aleksanyan, soliste van de Nationale Opera en Meghrig Garabedian, die de kanun (een Armeens snaarinstrument) bespeelde.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug