Arsacal
button
button
button
button


Waarom, o Heer?

Overweging Bezinning - gepubliceerd: dinsdag, 29 november 2011 - 151 woorden

Je krijgt niet altijd wat je vraagt
en je kunt ook niet altijd begrijpen
wat de zin is van wat je krijgt.
Eens zullen we alles begrijpen,
maar dat is niet in dit leven.

Je kunt alleen proberen
je eigen plannen wat los te laten,
een beetje te aan­vaar­den
dat het anders gaat dan je had gewild,
te ac­cep­teren dat je het leven
niet kunt plannen,
dat de kunst van het leven
er uit­ein­delijk niet in bestaat
of je alles goed gepland en gere­geld hebt,
maar of je tot overgave kunt komen,
of je het kunt aan­vaar­den zoals het komt,
zoals het je gegeven wordt.

Ik heb overigens zo vaak gezien
hoe be­lang­rijk het is
dat mensen bij ziekte, pijn en lij­den
mogen merken en ervaren
dat ze in liefde gedragen wor­den;
als mensen die erva­ring opdoen,
zullen ze niet zo gauw vragen
om er een eind aan te maken.
Als je liefde ervaart,
kun je heel veel aan.


Terug