Arsacal
button
button
button
button


Erepenning gemeente Haarlem voor Wim Eggenkamp

Bij opening ‘klim naar het licht’

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 25 april 2019 - 265 woorden

Donder­dag­mid­dag 25 april werd om 17.00 uur de ‘Klim naar het licht’ geopend met een spectaculair uit de koepel abseilende Wim Eggen­kamp die meteen daarop - maar niet om die reden - de erepen­ning in zilver van de ge­meen­te Haar­lem kreeg uit­gereikt door burge­mees­ter Jos Wienen.

De heer Wim Eggen­kamp heeft een lange carrière achter zich van inzet voor bij­zon­dere monu­menten. Burge­mees­ter Jos Wienen memoreerde voor­af­gaand aan de uit­rei­king van de erepen­ning de vele ver­diensten van deze voor­zit­ter van de Stich­ting Ka­the­drale basiliek. Al twin­tig jaar zet Eggen­kamp zich in voor de ka­the­drale kerk en speelde een centrale rol in de res­tau­ra­tie van dit monu­mentale kerk­ge­bouw. Maar ook voor de ‘oude Bavo’ heeft hij in het verle­den veel gedaan, evenals bij­voor­beeld voor de Pieters­kerk in Leiden (en nog veel meer). Niet voor niets kreeg Eggen­kamp hier­voor al erepen­ningen van de stad Am­ster­dam en van Leiden.

De ope­ning was tevoren be­gon­nen met de Paassequentie, fraai vanuit de koepel gezongen door leden van het ka­the­drale koor.

Na het offi­cië­le gedeelte in de kerk, volgde de ope­ning van de ‘Klim’ in de torens, waarbij een pau­se­lijke en een Haar­lemse vlag wer­den gehesen door de burge­mees­ter en door mij. Tussen de beide torens van de ka­the­draal ligt nu een - stevige - voetbrug, waar goed en veilig veer­tig personen tege­lijk op kunnen staan. Vrij­wil­li­gers hou­den alles in de gaten, zodat de brug nooit overbelast raakt. Het uit­zicht over Haar­lem van deze hoogte is de moeite waard!

In­for­ma­tie

Alle in­for­ma­tie is te vin­den en tickets zijn te be­stel­len op:


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug