Arsacal
button
button
button
button


Feestelijke vormselviering in Langedijk

Een roos voor je moeder!

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 12 mei 2019 - 139 woorden
De kerk in Langedijk, 'kathedraal van het noorden'
De kerk in Langedijk, 'kathedraal van het noorden'
pastoor Bruno Sestito
pastoor Bruno Sestito
Feestelijke vormselviering in Langedijk

Zater­dag­avond 11 mei was ik in Noord Scharwoude (Lange­dijk) voor het Heilige Vormsel in de pa­ro­chie van Sint Jan de Doper. 18 vor­me­lin­gen ont­vingen dit sacra­ment in een Eucha­ris­tie­vie­ring die werd begeleid door het rit­misch koor.

De vor­me­lin­gen kregen aan het eind van de vie­ring een roos met de sug­ges­tie om die aan hun moe­der te geven als dank voor alle zorg, be­ge­lei­ding en liefde die zij tot nu toe had­den ont­van­gen. Tenslotte was de dag erna Moeder­dag. De roos verwees er tevens naar dat het vormsel ons de liefde geeft van de heilige Geest en oproept om zelf daden van naasten­liefde en liefde tot God te stellen.

Pastoor Bruno Sestito con­ce­le­breerde bij de goed ver­zorgde li­tur­gie. Bin­nen­kort komen de vor­me­lin­gen naar de Bavo­dag die voor alle vor­me­lin­gen uit het bisdom in de ka­the­draal wordt gehou­den.

Alle vor­me­lin­gen: van harte gefe­li­ci­teerd!

Terug