Arsacal
button
button
button


Sint Jan vol ridders...

Investituur ridderorde heilig Graf in Den Bosch

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 mei 2019

Zaterdag 18 mei vond de plechtige investituur van 23 nieuwe ridders en edelvrouwen van de Ridderorde van het heilig Graf van Jeruzalem plaats in de kathedrale basiliek van Sint Jan in 's Her­to­gen­bosch. Een prachtige plechtigheid. Maar niet iedereen had de Sint Jan weten te bereiken.

Afgesloten...

Ik was zaterdag­ochtend zeer vroegtijdig vertrokken omdat de A2 deels afgesloten zou zijn. De navigatiesystemen met live-info waren er niet (allemaal) op afgestemd. Uiteindelijk hebben mijn mede­rei­zigers en ik veel afgelegen, rustieke gebieden van ons vaderland mogen bewonderen alvorens we - gelukkig nog net op tijd - de Bossche Sint-Jan konden bereiken. Daar stond de cermenoniaris ons al ongeduldig op te wachten, omdat de processie moest vertrekken. Anderen hebben het niet gehaald. Kardinaal Simonis, die drie en een half uur onderweg was geweest, kon nog net op zo'n moment aanschuiven dat het - als het om de vervulling van de zondagsplicht zou zijn gegaan - nog net geldig zou zijn geweest. De Apos­to­lisch Nuntius - eveneens door het verkeer geblokkeerd - moest zich tot zijn spijt afmelden.

Chris Bergs overleden

Mgr. Hans Van den Hende was eveneens verhinderd. Tot groot verdriet van velen is de plebaan van de Rotterdamse kathedraal, Chris Bergs, op 67 jarige leeftijd plotseling overleden en dat vraagt natuurlijk bijzondere aandacht van de bisschop van Rotterdam. Toen ik dat bericht deze ochtend kreeg, heb ik natuurlijk voor zijn zielenrust gebeden. Hij is een priester die ik op het seminarie heb meegemaakt en die twee jaar na mij is gewijd.

Bis­schop­pen

Er waren echter nog de nodige bis­schop­pen over om deze bijzondere plechtigheid bij te wonen: mgr. Anton Hurkmans was als grootprior van de orde de hoofd­cele­brant en verheugd in zijn kathedraal terug te zijn en twee van zijn naaste medewerkers in de orde op te kunnen nemen: Freek van Genugten en de priester Vincent Blom. Mgr. Gerard de Korte heette eenieder welkom, mgr. Harrie Smeets van Roermond en mgr. Ad van Luyn s.d.b. behoren tot de ridderorde, mgr. Rob Mutsaerts is hulp­bis­schop van Den Bosch en ook mgr. Philippe Bär o.s.b. was bij de plechtigheid aanwezig. De diakens Jules Post en Jan van Lieverloo assis­teerden.

De inzet van een ridder

De investituur is een plechtige en symboolrijke viering, waarin de grootprior, gemachtigd door de kardinaal groot­mees­ter, de nieuwe leden in de orde opneemt. De taak van de leden van de orde is meervoudig en sluit zich in geestelijke zin aan bij die van de kruisvaarders: in geestelijke zin strijdend voor het christelijk en katholiek geloof, zich inzettend voor een rechtvaardige opbouw van de samenleving en een bijzondere inzet voor het heilig land en werkend aan de eigen verdieping in het geloof en de beleving daarvan.

Viering

Het was een mooie plechtigheid die de nodige tijd in beslag nam (twee uur en drie kwartier), omdat zo talrijke leden toetraden, waaronder de heer Pieter Klein Beernink die zich heeft onderscheiden door een bijzondere inzet voor de Haarlemse kathedraal. De leden van de Orde worden op een zodanige inzet voor Kerk en samenleving gekozen. Mgr. Hurkmans hield een aansprekende preek en nodigde de Ridders en edelvrouwen uit om naar de Friezenkerk in Rome te komen (waarvan hij nu de rector is). Ook gilden en die Sangeren Onser Liever Vrouwen en het Koper ensemble verleenden hun mede­wer­king.

Terug