Arsacal
button
button
button


Jongeren van Bussum en Naarden ontvangen de Geest

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 mei 2019
Pastoor Carlos Fabril in de Sint Vituskerk in Naarden
Pastoor Carlos Fabril in de Sint Vituskerk in Naarden
Sint Vitus Kerk in Naarden
Sint Vitus Kerk in Naarden

Zaterdag 18 mei vond in Naarden het Vormsel plaats voor de parochie van Naarden en Bussum. twaalf jongeren ontvingen dit sacrament.

Het is eigenlijk altijd weer een feestelijk gebeuren en dat was hier ook zo. De gebeds­viering was feestelijk opge­luis­terd door het koor dat mooie en toepasselijke liederen zong. De jongeren van verschillende leeftijden waren goed voorbereid.

Ik heb hen onder meer gevraagd de heilige Geest te bidden dat zij hun gaven mogen ontdekken en hun roeping en zending in het leven. Alles wordt mooier als je het met God doet en in de kracht van de heilige Geest.

Van harte feliciteer ik deze jongeren met het heilig vormsel!

Terug