Arsacal
button
button
button


Slachtoffers aanslagen Sri Lanka herdacht

Tamils bijeen in Schagen

nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 mei 2019

Zondag­middag 19 mei zijn met een korte processie-tocht en een Eucha­ris­tie­viering in de Sint Christoforus kerk de meer dan 250 dodelijke slachtoffers en ruim 500 gewonden van de aanslagen op Pasen in Sri Lanka herdacht. Ook werd stilgestaan bij de vele slachtoffers van de Tsunami daar, nu tien jaar geleden.

Ook burge­mees­ter Marjan van Kampen-Nouwen van Schagen nam aan de herdenking deel en sprak aan het begin van de viering in de kerk een herdenkingswoord waarin zij getuigde van haar meeleven met de Sri Lankaanse Tamil-bevolking die in haar gemeente en daarbuiten woo­nachtig is.

 

Herdenking slachtoffers aanslagen Sri Lanka

Reacties

Broeders en zusters,

Ik was erg onder de indruk
van de reacties van onze broeders en zusters
in Sri Lanka
op de vreselijke terroristische aanslagen
die naast vier hotels
ook verschillende katholieke kerken
hebben getroffen in Colombo, Negombo en Batticaloa
en waarbij meer dan 250 mensen zijn omgekomen
en meer dan 500 mensen werden gewond.
Zij zijn helaas niet de eerste
en zullen ook niet de laatste christenen zijn
die omkomen door grof geweld
dat speciaal tegen hen is gericht.

Wat een pasen!

De aanslagen werden gepleegd
terwijl de katholieken samen waren gekomen
voor de Mis op het hoogfeest van Pasen,
feest van de verrijzenis, van de over­win­ning op de dood,
het grootste en mooiste feest
van ons christelijk geloof.
Dat feest van het leven
werd een dag van de dood en van rouw;
die dag van over­win­ning op het kwaad,
maakte duidelijk hoezeer het kwaad en de duivel
zich laten voelen in onze wereld.

Nog meer aanslagen

En sinds dit geweld
wat ook het nieuws in ons land heeft gehaald,
zijn er zeker al weer vijf of zes
aanslagen op christenen geweest,
waaronder veel katholieken,
met name in Syrië, Nigeria, Niger en Burkina Faso;
en in Sri Lanka werden nog eens zestien mensen gedood,
waaronder allerlei kinderen,
toen een gezochte terrorist
zichzelf wilde opblazen...

En dat is allemaal nauwelijks
in het nieuws van ons land naar voren gekomen...

Politieke aandacht voor christenvervolging

Ik ben verheugd te horen
dat enkele politici in Nederland nu welbewust
aandacht vragen voor christenvervolgingen,
want vaak lijkt het erop
of de politiek alleen interesse heeft
in bepaalde andere groepen mensen
die worden vervolgd
en niet in christenen.
Toch is het christendom
de meest vervolgde godsdienst ter wereld.
Eigenlijk is het onbegrijpelijk
dat daar zo weinig aandacht voor is.

Vergeving, gebed, verzoening

En opnieuw was het in Sri Lanka
een islamitische terreur­groep
die verant­woor­de­lijk was
en zijn er meer dan 150 daders opgepakt.
Er is een afschuwelijk bloedbad aan­ge­richt.

En daarom precies heb ik zo’n grote bewondering
voor de reacties van veel katholieken in Sri Lanka
die vorige week zondag
voor het eerst weer
naar de heilige Mis hadden kunnen gaan.
“We hebben een moeilijke tijd gehad,
maar we gaan deze uitdagingen aan
met liefde, vriendelijkheid en vergeving”, zei er één.
En een ander zei:
“Als christen reageer je niet op terrorisme met terrorisme.
We moeten de terroristen vergeven.
We moeten voor hen bidden,
dat ze weer op het rechte pad mogen komen”.

Kardinaal Ranjith

En natuurlijk mogen we hier
niet de invloed van kardinaal Malcolm Ranjith vergeten.
Deze aarts­bis­schop van Colombo
heeft niet alleen mensen en plaatsen
van de aanslagen bezocht,
ook heeft hij de ambassadeurs van Islamitische landen ontvangen
en duidelijk voor de camera’s gezegd
dat deze actie van misleide mensen
geen band heeft met de Islam
en dat dit de vrede en harmonie tussen de godsdiensten
niet moet schaden.
En in Negombo was hij opnieuw samen met Islamitische leiders
om op te roepen tot kalmte
en te vragen niet de weg van vergelding te gaan.

Jezus

Die oproep deed Jezus ook aan ons
in de zaal van het Laatste Avondmaal:
“Hieruit zullen allen kunnen opmaken
dat jullie mijn leerlingen zijn:
als jullie de liefde
onder elkaar bewaren”.
We krijgen met vele bekoringen te maken
om een afkeer te hebben van mensen,
hen te haten of kapot te maken,
fysiek of door onze woorden.
Maar wie de weg van geweld en haat gaat,
zal geweld en haat oogsten
en pijn wordt minder goed te dragen....

Door vele kwellingen....

De apostel Paulus en Barnabas riepen de christenen op
- we hebben dat in de eerste lezing gehoord -
om in het geloof te volharden.
Ze moesten zich niet laten ontmoedigen door de vervolging,
want het is door vele kwellingen
dat we het Rijk Gods moeten binnen gaan.
We laten ons niet ontmoedigen
omdat we weten dat Jezus Christus
voor het kruis niet weggelopen is
maar het moedig heeft gedragen.
Vragen we de Heer om Zijn kracht!

Gedenken en bidden

Wij willen in deze bijzondere Eucha­ris­tie­viering
de slachtoffers gedenken
die omgekomen zijn
door deze vreselijke aanslagen.
We willen de talrijke gewonden gedenken,
de families en alle mensen die
door deze aanslagen getraumatiseerd zijn.
Moge de Heer hen allen bij staan.
En moge het offer van deze slachtoffers
die als martelaar om hun geloof gestorven zijn,
niet voor niets zijn!
Laten we bidden om vrede, harmonie
in onze wereld;
om vrijheid van godsdienst en respect voor elkaar,
om aandacht en liefde
voor degenen die vervolgd worden.

Voor onze ogen hebben we een visioen:
“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde...
Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem”,
zo prachtig in de koepel van onze kathedraal verbeeldt...
Een toekomt waar geen geween zal zijn,
geen rouw en geen smart...
Laten we dat uitzicht,
dat de tweede lezing ons schetste,
altijd voor ogen blijven houden.
Amen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug