Arsacal
button
button
button


Bisschoppenlijk gedelegeerden onderwijs bijeen

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 mei 2019
bisschoppelijk gedelegeerden bijeen met voorzitter NKSR
bisschoppelijk gedelegeerden bijeen met voorzitter NKSR

Met regelmaat komen de bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs bijeen in het "officium educationis". Ook woensdag 22 mei was het zover. In goede sfeer werd gesproken over onder meer de Week van het Katholiek Onderwijs, die in het najaar wordt gehouden, en de studiedag van de NKSR over burger­schaps­vor­ming die op 18 september wordt gehouden.

Ook de voorzitter van de Nederlandse katholieke SchoolRaad (NKSR), diaken drs. Titus Frankemölle, woonde de vergadering bij.

De bisschoppelijk gedelegeerden houden contact met de scholen en school­besturen. Zij zorgen ook voor de verlening van de katholieke akte van bekwaamheid voor de PABO-studenten, waarover onlangs een nadere akkoord is getekend met de VKLO, de vereniging van katholieke leraren opleidingen.

Twee bisschoppelijk gedelegeerden konden helaas niet aanwezig zijn.

Terug