Arsacal
button
button
button
button


Europa Nostra Award voor restauratie van de koepelkathedraal

Prestigieuze prijs voor Haarlemse Sint Bavo

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 23 mei 2019 - 190 woorden
De heer Wim Eggenkamp bij de monstrans
De heer Wim Eggenkamp bij de monstrans
Europa Nostra Award voor restauratie van de koepelkathedraal
Europa Nostra Award voor restauratie van de koepelkathedraal

Deze week werd door Europa Nostra bekend gemaakt, dat de Haar­lemse ka­the­draal de Europa Nostra Award krijgt voor de in de afgelopen jaren uitge­voerde res­tau­ra­tie. Donder­dag 23 mei was ik bij de in­for­mele ope­ning van de ten­toon­stel­ling over de res­tau­ra­tie van de ka­the­draal om de be­stuurs­le­den van de Stich­ting die de res­tau­ra­tie heeft begeleid, te fe­li­ci­te­ren.

De jury waar­deerde het bij­zon­der dat tij­dens de res­tau­ra­tie allerlei nieuwe ele­menten zijn toe­ge­voegd, zoals de hippe uit­voe­ring van de roe­ping van Mozes, de nieuwe doopvont, de ster van Han Bijvoet boven de Kerst­mis­ka­pel en de glas-in-lood-ramen van Jan Dibbets. De ten­toon­stel­ling in het ka­the­draal Museum in de Crypte geeft een goed beeld van wat deze res­tau­ra­tie omvatte. De heer Wim Eggen­kamp leidde de bezoekers zelf in de ten­toon­stel­ling in en stond met name stil bij de monstrans die een afspiege­ling is van de koepel van de ka­the­draal.

De offi­cië­le uit­rei­king van de Europa Nostra Award vindt op 29 ok­to­ber aanstaande plaats in Parijs. Het is de bedoeling, dat in het land, waar het be­tref­fen­de monu­ment zich bevindt, een nationale bij­een­komst wordt geor­ga­ni­seerd. Over de datum en de organi­sa­tie daar­van wordt nu druk overlegd.

Terug