Arsacal
button
button
button


Europa Nostra Award voor restauratie van de koepelkathedraal

Prestigieuze prijs voor Haarlemse Sint Bavo

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 23 mei 2019
De heer Wim Eggenkamp bij de monstrans
De heer Wim Eggenkamp bij de monstrans
Europa Nostra Award voor restauratie van de koepelkathedraal
Europa Nostra Award voor restauratie van de koepelkathedraal

Deze week werd door Europa Nostra bekend gemaakt, dat de Haarlemse kathedraal de Europa Nostra Award krijgt voor de in de afgelopen jaren uitgevoerde restauratie. Donderdag 23 mei was ik bij de informele opening van de tentoon­stel­ling over de restauratie van de kathedraal om de bestuursleden van de Stichting die de restauratie heeft begeleid, te feliciteren.

De jury waardeerde het bijzonder dat tijdens de restauratie allerlei nieuwe elementen zijn toe­ge­voegd, zoals de hippe uitvoering van de roeping van Mozes, de nieuwe doopvont, de ster van Han Bijvoet boven de Kerstmiskapel en de glas-in-lood-ramen van Jan Dibbets. De tentoon­stel­ling in het kathedraal Museum in de Crypte geeft een goed beeld van wat deze restauratie omvatte. De heer Wim Eggenkamp leidde de bezoekers zelf in de tentoon­stel­ling in en stond met name stil bij de monstrans die een afspiegeling is van de koepel van de kathedraal.

De officiële uitreiking van de Europa Nostra Award vindt op 29 oktober aanstaande plaats in Parijs. Het is de bedoeling, dat in het land, waar het betreffende monument zich bevindt, een nationale bijeenkomst wordt georga­ni­seerd. Over de datum en de organisatie daarvan wordt nu druk overlegd.

Terug