Arsacal
button
button
button


Twee mooie vormselvieringen in Hilversumse Vitus

Mgr. Van den Hende 12½ jaar bisschop

nieuws - gepubliceerd: maandag, 27 mei 2019
Twee  mooie vormselvieringen in Hilversumse Vitus
Beelden uit de Sint Vituskerk in Hilversum
Beelden uit de Sint Vituskerk in Hilversum
mgr. Van den Hende hier met de nieuwe bisschop van Roermond, bij diens bisschopswijding
mgr. Van den Hende hier met de nieuwe bisschop van Roermond, bij diens bisschopswijding

Zaterdag 25 mei was ik in de Sint Vitus­kerk in Hilversum voor twee vormsel­vieringen: de eerste voor de Engelse gemeen­schap om 16.00 uur, de tweede om 19.00 uur voor de vormelingen van Hilversum. Daarbij concelebreerde mgr. Johannes van den Hende die op die dag twaalfenhalf jaar bisschop was!

Mgr. Van den Hende onthulde pas na de Mis dat hij die dag zijn koperen bisschopsjubileum herdacht. Hij wilde niet dat er in de vormsel­viering, waarin zijn neefje het sacrament ontving, enige aandacht aan werd besteed. Maar natuurlijk feliciteer ik hem ook op deze plaats zeer hartelijk met dit jubileum in dankbaarheid voor al deze jaren van enorme inzet voor Christus en Zijn Kerk. Mgr. Van den Hende is bovendien de voorzitter van onze bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, dus zijn we hem als bis­schop­pen ook dank verschuldigd voor al het werk dat dit met zich mee brengt en dat hij voor de kerk in Nederland verricht. Ad multos annos! We gedenken hem graag in ons gebed en de H. Mis die we vandaag in de bisdomcurie vieren.

De eerste viering was die van de groeiende Engels­ta­lige gemeen­schap in Hilversum. Met dertien vormelingen uit gezinnen van mensen die in Nederland werkzaam zijn. De gemeen­schap had voor het eerst een eigen vormsel­viering, opge­luis­terd ook door een eigen koor. Pastoor Jules Dresmé concelebreerde en diaken Jurriaan Meijer assis­teerde. Een enthousiast team van catechisten had de kandidaten voorbereid.

De Nederlandse viering was eveneens goed verzorgd. Een mooie groep van twintig vormelingen ontving het sacrament. Het pastorale team was bij deze viering liturgisch betrokken naast mgr. van den Hende. Voorafgaand aan de viering had ik een gesprekje met de vormelingen in het ernaast gelegen parochie­ge­bouw. Dank ook aan Maurice Lagemaat en de leden van de vormselwerk­groep die naast het vormsel project ook twee mooie bezoeken hadden ingepland om de vormelingen duidelijk te maken wat christen-zijn in het dagelijks leven betekent.

Van harte proficiat aan alle gevormden!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug