Arsacal
button
button
button


Internationaal vormsel in O.L. Vrouwekerk

voor alle leeftijden...

nieuws - gepubliceerd: maandag, 27 mei 2019
Internationaal vormsel in O.L. Vrouwekerk
(foto: Alfred / O.L.Vrouwekerk)
Internationaal vormsel in O.L. Vrouwekerk
Internationaal vormsel in O.L. Vrouwekerk

De vormelingen in de O.L. Vrouwekerk te Amsterdam kwamen niet alleen uit alle windstreken, maar er waren mensen bij van alle leeftijden. De oudste vormeling was pas katholiek geworden en een gewaardeerd lid van het koor, sommige vormelingen stonden vlak voor hun kerkelijk huwelijk, andere waren ergens tussen de tien en de twintig jaar oud. Een vormeling kon er niet bij zijn omdat de vlucht was vertraagd of afgelast.

Vormelingen uit onder meer Italië, Ierland, indonesië, Engeland, Portugal en Nederland, elf in getal, ontvingen zondag 26 mei het heilig vormsel in de fraaie aan de Keizersgracht gelegen kerk die ook wordt gebruikt door de Syrisch Orthodoxen, de Surinamers en de Italianen. De oudste, net katholiek geworden kandidaat, kon niet gemist worden bij het koor, zodat hij nog even moest pendelen tussen altaarruimte en doxaal.

Het is op zondag in de O.L. Vrouwekerk altijd passen en meten: de dag begint met de Syrisch orthodoxen die hun mooie H. Liturgie vieren. Te­gen­woor­dig zijn er beeldschermen in de kerk aanwezig waarop de Nederlandse vertaling wordt geprojecteerd van de liturgische teksten. Pater Antonios Saliba was de celebrant. Daarna volgt de Mis van de Nederlandse gemeen­schap met een mooi koor en delen in het Latijn, daarna volgt de Surinaamse gemeen­schap met pastoor Igno Osterhaus en tenslotte is ’s middags de Engels­ta­lige viering. Intussen wordt aan het eind van de ochtend in de dagkapel de Mis van de Italiaanse gemeenchap gevierd met padre Tomaso. Dat is een mooi beeld van de kerk in ons bisdom: heel inter­nationaal met levende migranten­ge­meen­schappen.

De vormsel­viering was een mooie en feestelijke plechtigheid. Rector Rafael Ojeda leidde alles in goede banen en concelebreerde. Diaken Sibrecht Fieggen assis­teerde keurig. het is altijd fijn als een diaken goed weet wat hij moet doen.

Van harte proficiat aan deze vormelingen! Dat de heilige Geest hen op Zijn wegen mag leiden door het leven, op weg naar God!

(onderaan dit bericht zijn nog wat foto's van Afred toe­ge­voegd)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug