Arsacal
button
button
button
button


Gebedsdag Amsterdam trekt meer mensen

Vrouwe van alle volkeren in de RAI

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 1 juni 2019 - 354 woorden
onderaan de fotograaf van de dag, Wim Koopman
onderaan de fotograaf van de dag, Wim Koopman
volle zaal bij de Eucharistie
volle zaal bij de Eucharistie

Zater­dag 1 juni was de jaar­lijkse gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren in de RAI in Am­ster­dam. Hoewel de ringweg was af­ge­slo­ten en de RAI die dag moei­lijk bereik­baar was, hebben meer mensen dan in voor­gaande jaren aan de gebeds­dag deel­ge­no­men.

Zelf heb ik de gebeds­dag mee­ge­maakt vanaf de heilige Mis. In de ochtend had ik colleges in het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut in De Tilten­berg. Het laatste gedeelte van de Eucha­ris­tie­vie­ring kon ik nog meemaken. De Forum­zaal van de RAI was meer dan gevuld. Bis­schop John Keenan en een aantal pries­ters con­ce­le­breer­den. Daarna was er een pauze die me de gelegen­heid gaf veel mensen, deel­ne­mers aan de Gebeds­dag, te woord te staan. Ook had ik gelegen­heid om de Schotse bis­schop Keenan en acteur Jim Caviezel te ont­moe­ten.

Met de bis­schop hebben mgr. Punt en ik kunnen spreken over de problemen van seculari­sa­tie. Met Jim Caviezel heb ik ook even wat meer kunnen spreken. Beiden hebben ’s mid­dags een ge­tui­ge­nis gegeven. De Schotse bis­schop pleitte voor het vijfde dogma dat de rol van Maria in het heils­werk moet beves­tigen: Maria, Mede­ver­los­seres, Mid­de­la­res en Voor­spreek­ster.

Ook de acteur Jim Caviezel, bekend van zijn rollen in The Passion (als Jezus) en in de films over de Graaf van Monte Christo, pleitte voor dit dogma en ver­telde erva­ringen uit zijn leven waarin hij de sturende hand van Maria had bemerkt. Op won­der­lijke wijze werd hij beves­tigd in zijn roe­ping als acteur. Hij ver­telde over de rol die de rozen­krans had gespeeld in het ver­krij­gen van zijn eerste rol. Later, als 33-jarige acteur met de initialen J.C. werd hij voor de rol van Jezus Christus gevraagd. Hij riep de mensen op in deze ver­war­rende tij­den op Maria te ver­trouwen en heel bewust haar hulp te vragen.

Na de ge­tui­ge­nissen volgde de aanbid­ding van het heilig Sacra­ment. Samen met mgr. Jozef Punt en mgr. John Keenan heb ik de rozen­krans voor­ge­beden voor het uit­ge­stelde Aller­hei­ligste en daarna de zegen gegeven met het Aller­hei­ligste.

De meeste pelgrims kwamen na afloop voor de handopleg­ging en zegen.

Alles bijeen was het dus weer een mooie en verrijkende dag voor velen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug