Arsacal
button
button
button
button


Mooie Vormselviering voor de regio in Beverwijk

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 1 juni 2019 - 126 woorden
met de priesters
met de priesters
de St. Agathakerk
de St. Agathakerk

Zater­dag­avond 1 juni werd in de Sint Agatha­kerk in Beverwijk het Vormsel gevierd voor de vor­me­lin­gen van Beverwijk, Velsen Noord, Castricum, Uitgeest en Heems­kerk. De twin­tig vor­me­lin­gen hebben de vie­ring heel bewust meegevierd na een mooie voor­be­rei­dings­tijd.

Het JKH koor luisterde de vie­ring op. De vormsel­werk­groep die zich samen met kape­laan Teun Warnaar voor de voor­be­rei­ding van de vor­me­lin­gen had ingezet, kon terug kijken op een geslaagd project met een mooie, goede groep. Alles bij elkaar was het een in­spi­re­rende vie­ring.

Kape­laan Teun Warnaar, pastoor-deken Cassee - ondanks zijn ziekte -, pastoor Matthew Njezzhukumkattil en rector Jeroen de Wit con­ce­le­breer­den bij de Eucha­ris­tie­vie­ring.

Van harte hoop ik dat de vor­me­lin­gen een goede toe­komst tegemoet mogen gaan en dat hun leven geleid zal wor­den door de heilige Geest.

Terug