Arsacal
button
button
button
button


De Geest daalt ook neer in Haarlem Noord

Vormsel Franciscus parochie i.o.

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 juni 2019 - 272 woorden
De Adelbertuskerk
De Adelbertuskerk
De Geest daalt ook neer in Haarlem Noord

In de St. Adel­ber­tus­kerk in Haar­lem Noord vond op ‘wezen­zon­dag’ - zoals de zevende zon­dag na Pasen soms wordt genoemd - het heilig vormsel plaats. Zeven vor­me­lin­gen uit Spaarn­dam, Haar­lem-Noord, Driehuis, Santpoort en IJmui­den ont­vingen het sacra­ment van de heilige Geest.

Op Hemel­vaarts­dag gedenken we hoe de leer­lin­gen afscheid hebben geno­men van hun Heer die ten hemel werd opgeno­men, daarna was het wachten op de komst van de heilige Geest - van­daar die naam ‘wezen­zon­dag’. Die Geest daalde al iets eer­der neer in Haar­lem Noord waar deze zeven jongens en meisjes het sacra­ment ont­vingen. Het was niet zo’n grote groep, maar ze waren goed voor­be­reid door de vormsel­werk­groep en diaken John Versteeg. Bij de Mis assis­teerde de diaken en pastoor George Paimpillil con­ce­le­breerde, terwijl het medioren­koor Voices de vie­ring opluisterde.

In de preek heb ik de vor­me­lin­gen en alle aanwe­zigen uit­ge­no­digd niet op hun eigen emoties af te gaan - die vaak instabiel zijn en ons lang niet altijd het goede ingeven - maar te bid­den om de kracht van de heilige Geest en te wachten tot we open zijn voor Zijn gaven. We moeten spreken over wat ons bezig houdt met God en vaak ook met goede mensen. De vormsel­vie­ring had als thema ‘gewoon zoals je bent’: God heeft ons het leven gegeven en ieder van ons mooie gaven toe­bedeeld. Wees niet jaloers op een ander die mis­schien iets anders kan wat je zelf niet zo goed kunt! Ieder mens heeft eigen unieke gaven. En denk eraan dat je nooit alleen bent... ook in dagen van een­zaam­heid en verdriet: God is bij je!

Terug