Arsacal
button
button
button


De Geest daalt ook neer in Haarlem Noord

Vormsel Franciscus parochie i.o.

nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 juni 2019
De Adelbertuskerk
De Adelbertuskerk
De Geest daalt ook neer in Haarlem Noord

In de St. Adelbertus­kerk in Haarlem Noord vond op ‘wezen­zondag’ - zoals de zevende zondag na Pasen soms wordt genoemd - het heilig vormsel plaats. Zeven vormelingen uit Spaarndam, Haarlem-Noord, Driehuis, Santpoort en IJmuiden ontvingen het sacrament van de heilige Geest.

Op Hemelvaartsdag gedenken we hoe de leerlingen afscheid hebben genomen van hun Heer die ten hemel werd opgenomen, daarna was het wachten op de komst van de heilige Geest - vandaar die naam ‘wezen­zondag’. Die Geest daalde al iets eerder neer in Haarlem Noord waar deze zeven jongens en meisjes het sacrament ontvingen. Het was niet zo’n grote groep, maar ze waren goed voorbereid door de vormselwerk­groep en diaken John Versteeg. Bij de Mis assis­teerde de diaken en pastoor George Paimpillil concelebreerde, terwijl het mediorenkoor Voices de viering opluisterde.

In de preek heb ik de vormelingen en alle aanwezigen uitgenodigd niet op hun eigen emoties af te gaan - die vaak instabiel zijn en ons lang niet altijd het goede ingeven - maar te bidden om de kracht van de heilige Geest en te wachten tot we open zijn voor Zijn gaven. We moeten spreken over wat ons bezig houdt met God en vaak ook met goede mensen. De vormsel­viering had als thema ‘gewoon zoals je bent’: God heeft ons het leven gegeven en ieder van ons mooie gaven toebedeeld. Wees niet jaloers op een ander die misschien iets anders kan wat je zelf niet zo goed kunt! Ieder mens heeft eigen unieke gaven. En denk eraan dat je nooit alleen bent... ook in dagen van eenzaamheid en verdriet: God is bij je!

Terug