Arsacal
button
button
button
button


Jonge priesters op pelgrimage

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 3 juni 2019 - 194 woorden

De pries­ters van de laatste wij­dings­ja­ren hebben traditie­ge­trouw hun na-vor­mings­jaar af­ge­slo­ten met een ge­za­men­lijke bede­vaart en maal­tijd.

De heilige Mis werd in Schie­dam gevierd bij de H. Lidwina, daarna werd de Paulus­kerk in Rotter­dam bezocht waar één van de pries­ters voor zijn wij­ding een stage had gedaan bij de opvang aldaar voor dak­lo­zen en mensen in nood. Na­tuur­lijk mocht een rond­vaart door de haven van Rotter­dam niet ont­bre­ken. In Haar­lem ontmoette ik de groep waar we samen het vor­mings­jaar met een goede maal­tijd hebben af­ge­slo­ten.

Intussen maken we ons op voor de pries­ter­wij­ding van dit jaar: Maciej Grądzki en Eric Fennis zullen op zater­dag na Pink­ste­ren in de ka­the­draal het wij­dings­sa­cra­ment ont­van­gen. De plech­tig­heid begint om 10.30 uur en ie­der­een is welkom. We vragen Uw gebed voor de beide wij­de­lin­gen.

Ook vragen we Uw speciaal gebed om nieuwe roe­pingen voor het semi­na­rie. Of liever gezegd nog: om ant­woor­den, want ik ben er zeker van dat God roept, maar het vraagt ook nog een beetje moed en gees­te­lijk inzicht om dan daad­wer­ke­lijk de eerste stap te zetten en te erkennen dat die roe­ping in die persoon leeft en om erover te gaan praten...

Terug