Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Punt veertig jaar priester

Mooi feest in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 10 juni 2019 - 222 woorden
mgr. J. Vries, mgr. hendriks, mgr. Punt en mgr. Woolderink
mgr. J. Vries, mgr. hendriks, mgr. Punt en mgr. Woolderink
Mgr. Fr. Wiertz en mgr. J. van Burgsteden
Mgr. Fr. Wiertz en mgr. J. van Burgsteden
Aan tafel met wijdingsklassen 1979 en 1980
Aan tafel met wijdingsklassen 1979 en 1980

Op tweede Pinkster­dag is de veer­tigste ver­jaar­dag van de pries­ter­wij­ding van mgr. dr. Jozef M. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam gevierd. De Mis in de ka­the­draal vierde hij in con­ce­le­bra­tie met klas­ge­no­ten. Daarna volgde een druk bezochte receptie en tenslotte een maal­tijd met jaar­ge­no­ten en se­mi­na­risten uit de semi­na­rie­tijd. Een dag van dank­baar omzien...

De Eucha­ris­tie­vie­ring in de ka­the­draal werd bijgewoond door de emeritus-bis­schop van Roermond, mgr. Frans Wiertz. Klas­ge­no­ten van wij­dings­jaar 1979 - vica­ris mgr. Alphons Wool­derink, mgr. dr. Jan Vries en ik - con­ce­le­breer­den. Ook mgr. drs. Jan van Burg­ste­den sss en vica­ris Bruggink con­ce­le­breer­den en diaken drs. Eric Fennis assis­teerde voor de laatste keer als diaken (volgende week wordt hij pries­ter gewijd). De ka­the­draal was goed gevuld en een twin­tigtal pries­ters en diakens uit het bisdom waren even­eens geko­men en con­ce­le­breer­den. Na­tuur­lijk hebben de meeste pries­ters een Eucha­ris­tie­vie­ring in hun eigen pa­ro­chie op deze tweede Pinkster­dag.

Met enkele gasten heb ik ’s mid­dags de klim naar het licht gedaan: de beklim­ming van de ka­the­draal met de luchtbrug tussen de beide torens. Ook deze mid­dag was het weer heel druk: meer dan 20.000 mensen hebben intussen de klim volbracht.

In de mid­dag voegde zich ook klas­ge­noot mgr. dr. Paul Hamans bij het gezel­schap evenals de pries­ters van het wij­dings­jaar 1980, die samen dit feest met de vespers en een heer­lijke maal­tijd hebben gevierd.

Terug