Arsacal
button
button
button
button


Pastoor-deken Timmermans in Haarlem begraven

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 17 juni 2019 - 176 woorden
De kist met het lichaam van de overledene wordt neergelaten in het graf
De kist met het lichaam van de overledene wordt neergelaten in het graf

Maan­dag 17 juni was ik bij de begrafenis van oud deken Leo Timmermans, die bijna 90 jaar oud, is overle­den na ruim 62 jaar pries­ter te zijn geweest van ons bisdom, waar­van de laatste tien jaar van zijn werk­zaam leven als deken van Haar­lem.

De uit­vaart vond plaats in de Adel­ber­tus­kerk in Haar­lem van­waar het maar een klein stukje lopen is naar de R.K. Begraaf­plaats Sint Barbara. In een goedgevulde kerk had pastoor Jan van Diepen de uit­vaart­mis geleid in con­ce­le­bra­tie met pastoor van de pa­ro­chie George Paimpillil. Ook in de kerk was een heel aantal pries­ters aanwe­zig om de oud-deken uitgeleide te doen. De zon begeleidde de pro­ces­sie naar de laatste rust­plaats en de gebe­den bij het graf. Moge hij nu leven in het eeuwig licht!

We condoleren de vele mensen die pastoor Timmermans missen, in het bij­zon­der zuster Irene die 48 jaar voor hem heeft gezorgd. Verder ontmoette ik familie uit Nes en Weesp. Ook aan hen allen mijn con­do­lean­ces in dank voor wat deze pries­ter zovele jaren in dienst van Christus en de Kerk heeft verricht.

Terug