Arsacal
button
button
button
button


Bisschop van Ketapang op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 19 juni 2019 - 197 woorden
met bisschop Pius en zuster Dionne
met bisschop Pius en zuster Dionne
Bisschop van Ketapang op bezoek

Woens­dag­avond 19 juni was de bis­schop van Ketapang, Pius Riana Prapdi, op bezoek, een bisdom in Kalimantan (Borneo), Indonesië waar vanuit ons bisdom zeven­tig jaar gele­den de zusters Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de heen­gingen en veel goed werk hebben gedaan.

Uit het werk van de zusters is een Indonesische tak van de Con­gre­ga­tie ontstaan, die sinds 25 jaar prak­tisch zelf­stan­dig is wat geformaliseerd zal gaan wor­den. Zuster Dionne, de laatste Au­gus­ti­nes vanuit Neder­land die in Ketapang heeft gewerkt, vergezelde de bis­schop, die enkele dagen in Neder­land is om de zusters en beken­den te bezoeken na het Ad Limina bezoek dat de Indonesische bis­schop­pen onlangs in Rome hebben afgelegd. Dit Ad Limina bezoek is een offi­cieel contact met de Paus en de Romeinse Curie en tevens een bede­vaart naar de graven van de apos­te­len. Voor­zien was vanouds dat dit bezoek een keer per vijf jaar zou plaats­vin­den maar de laatste decennia wordt dit niet meer gehaald, het is nu meer een tien­jaar­lijks bezoek gewor­den. Het is voor de bis­schop een mooie erva­ring geweest.

Met bis­schop Pius Riana Prapdi heb ik onder meer van gedachten gewisseld over de situatie van de kerk en de samen­le­ving in Indonesië en over de Au­gus­ti­nessen.

Terug