Arsacal
button
button
button
button


Wat doen we met ons kruis?

Overweging Bezinning - gepubliceerd: dinsdag, 29 november 2011 - 101 woorden

Voor Jezus is het lij­den niet iets
om totaal uit de weg te gaan:
als je Mij wilt volgen, zegt Hij,
moet je je kruis opnemen.

En Hij wijst ons een weg in het evan­ge­lie
van niet je kruis weggooien, ertegen in gaan,
maar het kruis kussen en aan­vaar­den,
dan wordt het lichter.

Jezus zegt eigen­lijk:
probeer je aan­dacht te richten, weg van jezelf.
Dat merken we inder­daad:
als je je wat verdrie­tig voelt of een­zaam,
als je met lij­den wordt gecon­fron­teerd
en je kunt iets voor anderen doen,
anderen bijstaan,
dan ver­werk en vergeet je veel
van je eigen verdriet.

+ Jan Hendriks


Terug