Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe initiatieven in het bisdom Haarlem-Amsterdam

'Een bisschop opent de week' bij Radio Maria

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 2 september 2019 - 166 woorden

Maan­dag twee sep­tem­ber startte op Radio Maria het pro­gram­ma ‘Een bis­schop opent de week’ weer, na het aflopen van de zomer­pro­gram­me­ring. Ik heb er aan­dacht besteed aan enkele nieuwe ini­tia­tie­ven in het bisdom waar ik deze dagen een bezoek aan breng.

Het afgelopen weekend was de eerste bij­een­komst van The Missio­nary School waar twaalf jon­ge­ren aan deel­ne­men. Ook het Sint Boni­fa­tius-instituut opende het studie­jaar met vijf­tien nieuwe stu­den­ten (daar kunnen er nog enkele bij komen!).

Met de REA van het bisdom (Raad voor Eco­no­mische Aangele­gen­heden) bezoek ik op maan­dag 2 sep­tem­ber een nieuw jon­ge­renhuis voor katho­lie­ke stu­de­rende jon­ge­ren in het centrum van Am­ster­dam bij de Obrecht­kerk, vlak achter het Concert­ge­bouw; ver­vol­gens ook het ini­tia­tief Broe­ders van het Stille Leven in Haar­lem­mer­liede, een con­tem­pla­tief centrum dat bin­nen­kort wordt geopend, in de geest van het stadmonnikendom (web­si­te: broe­ders­vanhetstilleleven.nl).

Over deze en andere zaken gaat het in het pro­gram­ma van Radio Maria.

 

Terug