Arsacal
button
button
button


Bisdom Haarlem-Amsterdam biedt aan:

Training kindercatechese van “de Goede Herder”

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 10 september 2019

Veel vrijwilligers geven catechese in de parochies en hebben af en toe behoefte aan support, scholing en een nieuwe imput. Het bisdom Haarlem-Amsterdam investeert graag in een goede catechese methode en wil parochies de mogelijkheid bieden om nieuwe methodes te leren kennen. In samen­wer­king met de catechese organisatie van “de Goede Herder” biedt zij daarom een training aan voor vrijwilligers, catechisten, pastorale krachten en andere geïn­te­res­seerden uit ons bisdom.

Deze katholieke methode is gebaseerd op het gedachtegoed van Maria Montessori en richt zich op kinderen van 3 t/m 12 jaar. Door heel Nederland wordt deze catechese al gegeven op vijf locaties. Na deze training kunt u deze kindercatechese zelf geven in uw eigen parochie.

“De Goede Herder” voor kinderen

Jonge kinderen zijn bijzonder goed in staat de diepste en essentiële mysteries van het geloof te vatten. Deze catechesemethode gaat uit van het kind en diens religieuze beleving. Een vierende en ervarende manier waarbij de originele Bijbelteksten uit de liturgie gebruikt worden in combinatie met 3-dimensionaal en miniatuurmaterialen. De catechese is voor de kinderen een totaalbeleving waarbij zoveel mogelijk zintuigen worden aangesproken.

Parabels en miniatuurwereld

De Catechese van de Goede Herder richt zich op de verwondering van Gods liefde voor ons. Er wordt veel gebruik gemaakt van de para­bels uit de Bijbel zoals het mosterd­zaadje of die van de goede herder. De kinderen werken tijdens de catecheses met kindvriendelijke figuurtjes in een miniatuurwereld en gebruiken miniatuurversies van dingen uit de kerk (bij­voor­beeld een altaar). Dit helpt ze om zich te verwonderen en na te denken over antwoorden op hun vragen. Ze vieren daarnaast de seizoenen van de kerk mee (bij­voor­beeld Pasen). De ruimte en de kleding worden ingericht ten dienste van het verhaal, zodat alle zintuigen van de kinderen worden aangesproken.

Training

De training zal gericht zijn op catechese aan kinderen van 3 - 6 jaar en legt de basis om zelf een groep te kunnen starten. De training wordt gegeven door een gecertificeerde trainer. Voor geïn­te­res­seerden die uiteindelijke deelnemen aan de training bedragen de kosten €100,- per persoon. Het bisdom heeft een fonds bereid gevonden dit bedrag voor hen te vergoeden. Mogelijk zal er nog een geringe bijdrage worden gevraagd, afhankelijk van de locatie waar de training gegeven gaat worden.

Kennis­ma­ken

Voor iedereen die graag wil kennis­ma­ken met de Catechese van “de Goede Herder” en/of geïn­te­res­seerd is in de training zal er op maandag 7 oktober een introductie­avond zijn in de pastorie van de St. Bo­ni­fa­tius­kerk - Oostzijde 14 te Zaandam. Aanvang 19.30 uur. Bent u geïn­te­res­seerd? Meldt u aan via Matthijs Jansen: mjansen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Details

wat: Introductie­avond Catechese van ‘de Goede Herder’
datum: 7 oktober 2019
tijd: 19.30 uur
locatie: Bo­ni­fa­tius­kerk, Oostzijde 14, Zaandam
aanmelden: mjansen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Terug