Arsacal
button
button
button
button


Ga mee naar de WJD!

Prijzen naar Wereld Jongerendagen Rio de Janeiro verlaagd

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 25 oktober 2012 - 145 woorden
Ga mee naar de WJD!

Enkele weken gele­den is er een reisaanbod van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2013 naar Rio de Janeiro ge­pre­sen­teerd. In de fol­der hierover is te lezen welke reisaanbie­dingen er zijn en wat deze precies inhou­den. Daarbij waren ook voorlopige prijzen genoemd; voorlopig, omdat de ticket­prij­zen van en naar Brazilië nog niet vastston­den. Het goede nieuws is dat de prijzen voor 3 van de 4 reizen fors zijn gedaald! Nu kunnen we ver­tellen wat er precies voor de reis naar de WJD Rio bij elkaar gespaard moet wor­den.

De­fi­ni­tieve prijzen: - Hart & Handen 2400 euro naar € 1.995,- Camp Belo of Almenara - (Be)Leef je geloof! 2400 euro naar € 2.150,- - Binding € 2.600,-

Voor meer in­for­ma­tie: www.jong­bis­domhaarlem.nl/wjd

Inschrijven?! Inschrijven kan: http://www.vnbreizen.nl/_reisaanbod/Brazilie_reizen.asp?search=Brazili De in­schrij­ving sluit op 15 januari 2013.

Let op: Bo­ven­ge­noem­de de­fi­ni­tieve prijzen verschillen met de voorlopige prijzen in de fol­der.

Terug