Arsacal
button
button
button


Bisschoppen in gesprek met CDA

goede ontmoeting in Rotterdam

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 september 2019

Vrijdag 13 september ging een flinke delegatie van de Neder­landse bis­schop­pen in gesprek met veertien politici van het CDA. De ontmoeting vond plaats in het gebouw van het bisdom Rotterdam. De bis­schop­pen hadden gelegenheid om over een heel aantal thema's met het CDA in gesprek te gaan. Waar ging het over?

De nieuwe voorzitter van het CDA, mr. R. Ploum, eerste kamerlid oud-burge­mees­ter Rombouts en een groot aantal tweede kamerleden, waaronder P. Omtzigt, M. van Helvert, M. Rog, M. Anhaouch, A. Mulder, J. Geurts, E. Ronnes, A. Kuik, E.J. Slootweg, W. de Pater-Postma, H. Palland, J. van den Berg namen aan het gesprek deel. Van de bis­schop­pen waren de voorzitter mgr. H. van den Hende, kardinaal W. Eijk, mgr. J. Liesen, mgr. G. de Korte, mgr. R. van den Hout en ik aanwezig. Ook extern juriste van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie D. Woestenberg en persvoorlichter A. Kruse waren erbij.

De ontmoeting duurde van 12.00 uur tot 14.30 uur en in die tijd werden allerlei thema's besproken, zoals de roep om transparantie enerzijds en de bescherming van privacy anderzijds, die door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) niet altijd gemakkelijke consequenties heeft. Vanuit het CDA werd erop gewezen dat de soms wat vergaande consequenties voortkomen uit Europese regelgeving.

Kardinaal Eijk lichtte de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik toe, zoals die in de katholieke kerk in ons land heeft plaats­ge­von­den ten gevolge van het Deetman-rapport en de regelingen die op dit moment in de katholieke kerk van kracht zijn om klachten te behandelen en misbruik te voorkomen. De uiteenzeting werd door de aanwezige politici met waardering ontvangen. Ook over de ledenregistratie SILA, de door­wer­king van de klimaat-encycliek Laudato Sì, het kinderpardon, de christenvervolging en de omgang met het erfgoed werd gesproken.

Voor mijn thema - het onderwijs - en enkele andere thema's was helaas geen tijd meer maar ik heb de woordvoerder onderwijs, M. Rog, wel schriftelijk enkele stellingnamen inzake onderwijsvrijheid en burger­schaps­vor­ming kunnen geven.

De ontmoeting verliep in een hartelijke en positieve sfeer.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug