Arsacal
button
button
button


Boodschap van de paus voor gebedsdag Vrouwe van alle volkeren

Jaarlijkse viering in Düsseldorf

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 september 2019

Mgr. Jozef Punt en ik waren op het feest van Kruisverheffing (14 september) bij de gebedsdag die jaarlijk ter ere van de Vrouwe van alle volkeren in Düsseldorf wordt gehouden. Dit keer was er voor het eerst een speciale groet van de paus.

Zeker zo’n vijfduizend gelovigen hadden zich verzameld in de Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf, die voor de gelegenheid was omgebouwd tot een mooie kerkzaal, waar een programma met getuigenissen, aanbidding en tot besluit de H. Eucha­ris­tie werd gehouden ter ere van de Vrouwe van alle volkeren van Amsterdam.

Bood­schap paus

Hulp­bis­schop van Keulen Ansgar Puff was dit jaar hoofd­cele­brant en hield een mooie preek over het feest van Kruisverheffing. Aan het begin van de Mis werd de korte bood­schap van de paus voorgelezen door pater Paul Sigl van de Familie van Maria die de dag organiseerde. Zo’n vijftig priesters concelebreerden, waaronder onze kanselier Bart Putter, die ons begeleidde. Behalve mgr. Punt en ik waren er nog twee bis­schop­pen, één uit Rwanda en één uit Slowakije.

Toespraak

Aan het einde van de Mis hield mgr. Punt een toespraak waarin hij onder meer inging op de betekenis van Maria's mede­wer­king aan de verlossing. De bisschop pleitte voor het vijfde dogma over die mede­wer­king van Maria. Hij presenteerde mij als zijn opvolger en gaf wat inzicht in ons beider levensgeschiedenis. Verder riep hij de aanwezigen op nooit de moed te verliezen en alles wat er gebeurt ook - in mijn woorden - in een bovennatuurlijk licht te zien.

Felicitatie

Pater Paul Sigl feliciteerde bisschop Punt en mij met ons veertigjarig priesterfeest en overhandigde ons als cadeau een stola, voor mgr. Punt een witte, voor mij een rode, die me deed beseffen dat ik in de taak die me te wachten staat bereid moet zijn zelfs het marterlaar­schap op me te nemen: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”.

Toewijding

Aan het einde van de Mis werd een toe­wijding aan Maria gedaan, die ooit door paus Johannes Paulus II was uitgesproken. Allen ontstaken in de vrij donkere ruimte de kaars die ze bij binnenkomst hadden gekregen en dat was een mooi en bijzonder gezicht.

Volgend jaar wordt deze dag aan het einde van de meimaand, op 30 mei 2020 gehouden.

Terug