Arsacal
button
button
button
button


Even voor besprekingen in Rome...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 september 2019 - 117 woorden
De koepel van de Sint Pieter vanuit ons verblijf
De koepel van de Sint Pieter vanuit ons verblijf
maaltijd in de Borgo Pio
maaltijd in de Borgo Pio
selfie op het Piazza Navona
selfie op het Piazza Navona

Voor allerlei bespre­kingen en ont­moe­tingen moesten bis­schop Jozef Punt en ik twee dagen in Rome zijn. Zoals de foto's laten zien, was er tussen alle bespre­kingen, ook tijd voor ontspan­ning.

We ontmoetten in Rome twee pries­ters van ons bisdom: Antoine Bodar en pastoor Peter van der Weide die ook in Rome was; daar­naast na­tuur­lijk nog andere pries­ters - van Vica­ris-generaal Paul verbeek kreeg ik zijn mooie nieuwe boekje over maria die knopen ontwart en de slapende Sint Jozef), mgr. Kasteel en onze am­bas­sa­deur bij de H. Stoel, H. Exc. mw. Caroline Weijers. Maar de nadruk lag toch echt op de bespre­kingen (dio­ce­sane reli­gi­euze in­sti­tu­ten, de apos­to­lische visi­ta­tie die ik heb gedaan, be­han­de­ling mis­bruik, Peni­tentiarie, toe­komst bestuur bisdom).

tags: Rome
Terug