Arsacal
button
button
button
button


Allerzielen.... zij zijn niet weg...

Stil staan bij wie ons voorgingen...

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 november 2019 - 446 woorden

Aller­zie­len is een dag van mijme­ring, een zekere wee­moe­dig­heid, van omzien, terug­blik­ken en van gebed. Een dag van dank­baar­heid ook... Naarmate ons leven vor­dert, zijn er steeds meer mensen aan de andere kant van de grens die door onze aardse dood wordt getrokken. Zij die ons zijn voor­ge­gaan, blijven met ons verbon­den... Heer geef aan alle overle­den gelo­vi­gen de eeuwige rust...

De Eucha­ris­tie heb ik gevierd in de huis­ka­pel en in de Maria­kerk in Volen­dam.

ALLERZIELEN

Dag van gebed

Dit is een dag van gebed.
Gebed is staan in de ruimte van God,
tre­den buiten de beper­kingen
van onze eigen beslomme­ringen,
van ons eigen ik,
van onze wereld,
ja zelfs, van ons eigen verdriet.
Als we bid­den is alles anders,
omdat Gods licht erop schijnt,
een warm en zacht licht is dat.
Als we licht aans­te­ken
in een donkere kamer,
veran­dert die kamer daardoor niet,
het blijft dezelfde kamer
en alles staat nog op dezelfde plaats;
en toch is alles anders.
Bidden is zo be­lang­rijk.
Juist op deze dag kunnen we bid­den,
want we zijn heel diep verbon­den
met de eeuwig­heid vandaag.

Een kost­ba­re band..

Mensen die ons dier­baar zijn
en ons zijn voor­ge­gaan
zijn voor ons een kost­ba­re band
met de eeuwig­heid, met God.
Dat waren ze hier al in het leven,
omdat ze aan God waren toegewijd
door het doopsel en vormsel;
dat waren ze omdat ze ons voor­gingen
in het geloof
en ons de liefde voor Hem hebben meege­ge­ven.

Regenboog

Als wij huilen,
zien wij door alle tranen heen
toch weer de zon,
omdat al het men­se­lijk lij­den
is geborgen in het lij­den van Jezus;
wij mogen ons verdriet
gaan zien
in de grote ruimte van de onein­dige God
die goed­heid en barm­har­tig­heid is.
Als het regent
en de zon schijnt,
verschijnt er een regenboog,
die hemel en aarde lijkt te verbin­den
en daarom in de bijbel
het teken was van het verbond van God en mens.
Als wij bedroefd zijn
en we zien in het gebed
op naar de glans van Gods aange­zicht,
groeit er een nieuwe band,
een regenboog,
die ons met God verbindt.

Gebed voor de over­le­de­nen

Het gebed voor de over­le­de­nen
is bij­zon­der be­lang­rijk;
voor ons­zelf,
omdat onze band met hen die ons zijn voor­ge­gaan loopt
via God, via de hemelse Vader;
het verleven­digt in ons
het goede en mooie,
de vonk van Gods goed­heid
die we door die over­le­de­ne hebben mogen ervaren.
En het zal ons erin sterken
om in die geest door te gaan.
en het gebed is be­lang­rijk voor hen,
die gestorven zijn
en nog gezuiverd wor­den.

De steun van ons gebed voor hen
is een teken van liefde.
Wij danken U, Vader, voor wat zij ons gegeven hebben,
die ons zijn voor­ge­gaan;
onze band met hen, is een band met U,
want zij zijn veilig in Uw armen.

Terug