Arsacal
button
button
button
button


Alle koorzangers: dank en gefeliciteerd!

Op het feest van Sint Caecilia

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 22 november 2019 - 169 woorden

Op 22 no­vem­ber wordt het feest van Sint Caecilia gevierd, de Patrones van koren en organisten. Op deze dag heb ik bij haar graf in Rome gebe­den voor alle zan­gers.

Koren en organisten (en andere kerkmusici) zijn een be­lang­rijk onder­deel van iedere pa­ro­chie­ge­meen­schap. Helaas is er voor koor­mu­ziek en organisten min­der geld be­schik­baar dan vroe­ger en oplei­dings­moge­lijk­heden zijn even­eens vermin­derd. Dat is eigen­lijk jammer, maar we zijn dank­baar met alles wat we nog wel hebben. Er is in onze kerken vaak prach­tige muziek te be­luis­te­ren.

Op deze dag dus een speciaal gebed en zegen voor alle kerkmusici, op de voor­spraak van de heilige Caecilia.

In de Romeinse basiliek waar zij begraven ligt (zie foto’s) is volgens de overleve­ring onze Wil­li­brord tot bis­schop gewijd. Som­mi­ge historici betwisten dat, maar goed, ik heb daar vandaag toch ook speciaal aan de kerk in ons land gedacht en aan ons bisdom waar­van Wil­li­brord de patroon is.

Wat ik ver­der in Rome te doen had? Daar hoop ik morgen meer over te berichten.

Terug