Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering in Almere buiten

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 12 november 2012 - 169 woorden
het kerkgebouw waar de St. Andreasparochie mede gebruik van maakt
het kerkgebouw waar de St. Andreasparochie mede gebruik van maakt

Op zon­dag 11 no­vem­ber mocht ik het heilig vormsel toedienen aan negen jonge mensen in de Sint Andreas­paro­chie van Almere-buiten. Pastoor R. Maas con­ce­le­breerde. De pa­ro­chie is in personele unie verbon­den met de H. Martinus pa­ro­chie van Almere stad, die op die zon­dag haar patroons­feest vierde.

De vie­ring was goed voor­be­reid, met zang van een kin­der- en een mid­den­koor Vocalize. De jon­ge­ren had­den zich gedurende twee jaar op deze dag voor­be­reid en spraken voor en na de heilige Eucha­ris­tie­vie­ring en in het ope­nings- en slot­woord van de Mis uit dat zij bewust voor God, voor Jezus en voor de Kerk wil­den kiezen. Op gevels van het "huis van hun leven" had­den zij ver­beeld hoe zij die weg zagen.

Diepe vreugde kan soms ook met verdriet gepaard gaan: een jongen miste juist op deze dag zijn overle­den groot­ou­ders. Dat de heilige Geest hen allen moge sterken en lei­den! Na afloop van de Mis had ik gelegen­heid ver­schil­lende mensen te ont­moe­ten die een be­lang­rijke bijdrage geven aan de opbouwd van de pa­ro­chie­ge­meen­schap.

Terug