Arsacal
button
button
button


Hoe beleef je het kerstfeest?

Martinuscantorij zingt Festival of lessons and carols

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 december 2019
De martinuscantorij komt binnen...
De martinuscantorij komt binnen...
De stal in Overveen staat te wachten op het Kind
De stal in Overveen staat te wachten op het Kind
Daar boven zit de organist: Edwin Hinfelaar
Daar boven zit de organist: Edwin Hinfelaar

Zaterdag 14 december was ik in Overveen in de kerk van O.L. Vrouw On­be­vlekt Ontvangen waar het Festival of Nine lessons and carols werd gehouden met de Martinuscantorij uit Zwaag, onder leidign van Paul Waerts en met Edwin Hinfelaar als organist. Het kerst­feest heeft vele aspecten en niveaus van beleving. Daar stond ik bij stil in de over­we­ging: Hoe beleef je het kerst­feest?

Het Festival of nine lessons and carols bestaat uit negen Schriftlezingen afgewisseld met (Engelse) kerst­mu­ziek. De Martinuscantorij maakte er weer een mooi geheel van, in een echt liturgische sfeer. De dirigent wilde dan ook niet dat er geapplaudisseerd werd na afloop. Pastoor Bart Putter en diaken Gert Jan v.d. Wal verzorgden de lezingen en ik de over­we­ging en het slot met de zegen.

OVERWEGING

Het uiterlijk vertoon

Het is overal in de straten te zien: het kerst­feest komt naderbij.
Maar het kerst­feest dat we in de winkelcentra zien en merken is het feest van het uiterlijk vertoon, van de feestelijke kleding, de kerstbomen en - kransen, het kerstdiner en niet te vergeten de kerstmarkt, die in Haarlem zo’n groot succes was... Begrijpt u me niet verkeerd: ik heb daar helemaal niets op tegen, maar als dat alles is, als er verder niets is, is het leeg. En dat is misschien wel het grootste gevaar van onze tijd: dat alles leeg wordt, inhoudsloos.

Het feest wordt een viering

Het is zoals met zoveel momenten in het leven: als we een feest maken om iets moois te vieren zoals een huwelijksverjaardag, een jubileum of de geboorte van een kind, dan is alle feestelijke entourage een uitdrukking van waar het ons eigenlijk om gaat: het gebeuren dat we willen vieren. Dat achter­lig­gende gebeuren maakt het feest werkelijk tot een viering. En soms is er misschien niet een specifieke aanleiding anders dan de ontmoeting met elkaar, maar ook dat is waardevol: dan dient het feest om de vriend­schap en verbondenheid met elkaar gestalte te geven en te vieren.

Iets wat het extra speciaal maakt...

Verder kunnen er allerlei aspecten bij komen waardoor dat feest nog mooier en specialer wordt: er is iemand bij die een moeilijke periode van zijn of haar leven kan afsluiten, of iemand die lang in het buitenland is geweest en er voor het eerst weer bij is, of iemand is genezen of het is voor het eerst dat men samen is na een verzoening of in een andere sfeer na een overlijden. Al dat soort erbij komende aspecten kunnen een feestelijke bijeenkomst extra speciaal en bijzonder maken.

Zonder inhoud is het leeg...

Zo zijn er lagen en dieptes in een feestelijke gelegenheid, die deze extra mooi en speciaal maken. Als het feest alleen maar om het feest gaat, om de lol en verder niks, dan heeft het weinig inhoud. Als dat maar doorgaat blijven uit­ein­de­lijk alleen de verveling en de leegte over...
Laat dus de feestelijke versiering van de straten en van onze huizen, de feestelijke maaltijd en onze feestkleding uitdrukking zijn van iets dat werkelijk mooi en waardevol is, laten we het kerst­feest vieren vanuit de betekenis ervan, die deze dagen waarde geven .

De betekenis van een kerst­feest...

Wat maakt het kerst­feest dan mooi en betekenisvol? Daar zijn allerlei lagen en niveau’s in te ontdekken. Zo kan het ene kerst­feest specialer en gedenk­waar­diger zijn dan het andere. Zo zijn er kerst­feesten die we ons meer dan andere zullen herinneren.

Tijd voor elkaar

Die betekenis kan liggen in het samenzijn met anderen, het tijd hebben voor elkaar, even geen gehaast en geen ge-ren, geen werk, geen honderden zaken, maar de band met elkaar. Even niet “ik, ik, ik” maar “wij, samen”.

De pijn van het gemis

Voor sommige mensen maakt dit accent van het kerst­feest op samenzijn en gezelligheid met elkaar kerstmis juist tot een pijnlijk gebeuren omdat hun situatie wordt getekend door gemis, gemis aan geld soms (meer dan 300.000 kinderen leven in gezinssituaties waar niet voldoende geld is om kleren of een warme maaltijd te kopen, één op de negen kinderen, ja, in Nederland!) en nog veel meer door eenzaamheid en gemis van dierbare mensen.

Dubbele vreugd

Bijzonder mooi wordt dit kerst­feest dan ook wanneer we aandacht hebben voor andere mensen die in zo’n situatie verkeren, wanneer we anderen in onze feestelijke vreugde betrekken, iets moois en goeds voor anderen doen. Vreugde is één van de dingen die nooit minder wordt als je die met anderen deelt. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Ook dat is een laag, een niveau die in het kerst­feest kan worden beleefd, die er bij hoort, die we vaak als “de kerstgedachte” omschrijven.

Christus Mis

En het kerst­feest wordt nog mooier wanneer we de band kunnen beleven met Degene die aan het kerst­feest Zijn Naam en inspiratie heeft gegeven: Kerstmis komt van Christus Mis: de heilige Mis ter ere van Jezus Christus, wiens geboorte we gaan vieren. Van hem komt de inspiratie en de diepere laag van de betekenis van het kerst­feest.

De inspiratie die van Hem komt

Wat mooi als we het goede dat we doen - met de aandacht en de zorg voor onze naasten en medemensen in moeilijke om­stan­dig­he­den - kunnen ontlenen aan die inspiratie, aan het voorbeeld van Jezus Christus die in deze wereld kwam als een onschuldig Kind, in eenvoud, uitgestoten, met het doel om voor ons Zijn leven te geven en te leven voor de liefde; en dan liefde niet zozeer verstaan als een gevoel of een aantrekking, maar als je “ik” opzij zetten en je geven voor een ander. Daar zit dus ook een offer in. Dat maakt de wereld mooier! De liefde tot God en liefde voor de naaste was de kern van Jezus’ bood­schap.

Kerstmis als levensbeginsel

Ja, als de waarden van het kerst­feest ons inspireren, als onze feestelijke gebruiken en kleren en het kerstdiner uitdrukking worden van die liefde, van de bezieling die Jezus heeft meegegeven, als die diepere lagen van het kerst­feest ons kunnen inspireren, dan heeft het kerst­feest een prachtige betekenis, dan wordt het een soort levensbeginsel!

Terug