Arsacal
button
button
button


Samuele Marcantognini gepromoveerd

Doctor in de Theologie, specialisatie liturgische pastoraal

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 19 december 2019

Donderdag 19 december hebben we met een maaltijd gevierd dat pastoor Samuele Marcantognini summa cum laude is gepromoveerd tot doctor in de gewijde theologie met specialisatie in de liturgische pastoraal. Bovendien heeft het Instituut voor Liturgische Pastoraal in Padua zijn proef­schrift uitgekozen voor publicatie in de reeks van dat instituut.

Pastoor Samuel Marcantognini is pastoor in Hoorn (St. Matteüsparochie) en admini­strator van West Friesland Zuid Oost, voorwaar geen kleine opgave. Bovendien doceert hij reeds aan het groot­semi­narie van het bisdom. Toch heeft hij naast al zijn pastorale en weten­schap­pe­lijke taken tijd gevonden eerst een licentiaat te behalen en daarna te promoveren, met uitstekend resultaat. Voorwaar geen geringe prestatie, waarmee we hem hartelijk feliciteren!
De titel van zijn proef­schrift is: "La riforma liturgica postconciliare in Olanda. Accoglienza, evoluzione, valutazione e prospettive per il futuro"(De post­con­ci­liaire liturgische her­vor­ming in Nederland. Aanvaarding, ont­wik­ke­ling, evaluatie en vooruitzichten voor de toekomst"). Promotor was prof. Gianni Cavagnoli.

Samen met kape­laan Marjiec Gradzki en dr. Samuel Marcantognini heb ik dit mooie resultaat mogen vieren met een heerlijke maaltijd. Voor­af­gaand aan de maaltijd was er een ontmoeting met mgr. dr. Jozef Punt die de nieuwe doctor was komen feliciteren.

Terug