Arsacal
button
button
button


Tel je wel mee? Word je gepasseerd?

Vierde zondag van de Advent A: Sint Jozef en het komende kerstfeest

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 22 december 2019
Sint Jozef-altaar in de kathedraal
Sint Jozef-altaar in de kathedraal
kerststal in de kathedraal wachtend op het geboortefeest
kerststal in de kathedraal wachtend op het geboortefeest
kerstversiering die al is aangebracht
kerstversiering die al is aangebracht

Op de vierde zondag van de Advent - zondag 22 december - heb ik in de kathedraal de Eucha­ris­tie gevierd. De schijnwerper valt op deze zondag even op Sint Jozef, iemand die normaal niet zo in het licht maar meer in de schaduw staat...

Ook in de kathedraal wordt alles voorbereid voor het kerst­feest. Een deel van de kerst­ver­siering is al aangebracht. De stal is gezet, maar zonder het Kind, de kribbe is nog leeg. Maandag­avond 23 december worden om 20.00 uur De "Nine lessons and Carols" gevierd met de Bavocantorij. Mgr. Punt en ik zijn daarbij aanwezig. De 24e zijn de nachtmissen. De kaarten ervoor waren vorige week al gelijk uitverkocht, nu zijn wel nog de vrije plaatsen over.

In de crypte van de kathedraal is een heel kerstgebeuren met kerstallen uit de hele wereld. Het is een bezoek waard, ook omdat alles is opgesteld in de rondingen van de uitgegraven crypte. De kathedraal is daarvoor dagelijks geopend en trekt veel bezoekers. Zaterdag 21 december waren er bij­voor­beeld ruimt 350 mensen voor deze bezichtiging.

Bij de foto's: onderaan vindt u beelden van kerst in de crypte en het kerstmedaillon boven de kerstkapel (ontwerp Han Bijvoet), geschonken door het H. kerstmisgilde.

HOMILIE

Tel je mee?

Niet iedereen in een gezin
voelt zich altijd gelijk behandeld.
Het komt vaak voor
dat mensen een leven lang rondlopen
met het gevoel: Ik tel niet zo mee.
Soms is het omdat voor de ouders of één van hen
bij­voor­beeld vooral de jongens in aanzien stonden,
of alles draaide om een kind
dat als heel talentvol werd gezien, enzovoorts.
Soms gebeurt dat onbedoeld.
Die ongelijke behandeling
komen we vandaag ook in het evangelie tegen.

Voor­be­rei­ding


Langzamerhand naderen we het kerst­feest.
De straten zijn versierd en mooi verlicht,
de menu’s voor het kerstdiner
worden opgesteld,
de stalletjes zijn gezet
en de kerstbomen versierd.
Maar in de liturgie die wij hier komen vieren
gaat het natuurlijk meer
om de geestelijke voor­be­rei­ding:
we luisteren naar de profetieën,
zoals vandaag die van de profeet Jesaja
die al in de achtste eeuw voor Christus
sprak over het kind dat de maagd
- de jonge vrouw -
zou gaan baren: Immanuël, God-met-ons
en we leven mee
met de belangrijkste personen
uit het kerstverhaal: Maria en Jozef,
die het Kind verwachten.

Hij weet van niks

Nou ja, verwachten:
Jozef weet eigenlijk nergens van.
Hij ontdekt dat zijn ondertrouwde vrouw
in verwachting is,
maar hij heeft geen gemeen­schap gehad
en is overal buiten gehouden;
hij weet niet wat er aan de hand is
en denkt aan overspel
waarvoor hij
- in de maat­schappij van die dagen -
zijn vrouw mocht laten stenigen.
Maar Jozef houdt van haar
en gunt zijn vrouw beslist geen wrede, gewelddadige dood.

Onacceptabel

Hoe moeilijk dat moet zijn geweest,
kunnen we ons heel goed voorstellen.
Als we het hebben meegemaakt,
weten we hoeveel pijn het kan doen
als je niet mee mag tellen.
En de meesten van ons
zouden het moeilijk vinden
en eigenlijk onacceptabel
als we over iets
wat ons wel heel erg aangaat
totaal niet geïnformeerd zouden worden
en alles achter onze rug zou gebeuren.
Wat zouden we kwaad zijn!
We zijn er bijna allemaal gevoelig voor
als gedaan wordt alsof we niet meetellen,
niet van belang of betekenis zijn.
Jozef kon terecht het gevoel hebben
dat hij op een zijspoor wordt gezet,
hij is gepasseerd!
Terwijl wel van hem wordt verwacht
dat hij de vaderrol zal overnemen.
Het gaat over hem, maar zonder hem.
Dan pas begint het evangelie
dat we zojuist hebben gehoord (Mt. 1, 18-24).

Wat een vernedering!

En in de maat­schappij van die dagen
werd dat zeker nog scherper gevoeld:
Jozef is de man,
het hoofd van het gezin;
hij is degene die volgens de Joodse wet
zijn vrouw de bons kon geven,
hij is volgens de opvatting van die dagen
de leidende figuur in het gezin,
zoals dat vroeger in onze samenleving
ook meer was.

Maar in de evangelies
is het niet hij, maar een vrouw
die centraal staat.
Wat een vernedering voor een man
in die dagen!
Het draait om Maria,
zij is de werkelijke Moeder,
Jozef staat aan de zijlijn,
dat kind is niet echt van hem.
God spreekt door Zijn engel met háár,
met Maria.
Aan haar wordt gevraagd of zij moeder wil worden,
zij krijgt daartoe
de aartsengel Gabriël op bezoek,
maar Jozef hoort pas iets
als alles allang is gebeurd
en Maria zwanger is.
En toch was sint Jozef
van groot belang:
hij gaf de afstamming van koning David
aan het kind van Maria.

Een vrouw staat in het centrum van de aandacht,
die man bungelt er maar een beetje bij.

Jezus en vrouwen


Er zitten dus twee kanten aan het verhaal;
aan de ene kant zien we duidelijk:
vrouwen tellen mee voor God,
ze zijn zeker niet minder dan mannen.
Dat zien we ook terug in het leven van Jezus,
die vrouwen toestaat Hem te volgen,
geloofs­ge­sprekken heeft met vrouwen
en hun gebed aanhoort,
al werd dat allemaal in die tijd
niet zo gepast gevonden.

Stille kracht


En de andere kant is
dat we vandaag van sint Jozef
- die dus pas achteraf wordt geïnformeerd -
mee mogen krijgen
dat ook als we niet
in het centrum van de aandacht staan,
misschien niet veel erkenning krijgen,
we toch van groot belang zijn.
Het zijn niet altijd de mensen
die op de voorgrond treden
en de eer krijgen,
die het meest te waarderen zijn.
In hoeveel gezinnen bij­voor­beeld
is er een stille kracht,
die zonder opzien te baren
de spil is waarom dat gezin draait.
Het gaat in het leven vaak
om stille dienst­baar­heid.

Voel je je weleens gepasseerd?
Denk aan sint Jozef!

Ja, we tellen mee,
niet omdat we door mensen erkend en geacht worden,
niet omdat we opzien baren
maar omdat onze persoon, ons leven en onze taak in dit leven
waardevol is in de ogen van God,
zoals de taak en de zending
van sint Jozef dat was.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug